Superbusi esindaja Eestis teatas eile, et uus loodav bussifirma on saanud kõigilt asjassepuutuvatelt linna- ja maavalitsustelt oma avatavatele liinidele heakskiidu ning esitas nüüd taotluse maanteeametile liiniloa saamiseks.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson ütles Delfile, et liiniloa taotlus anti ametile üle eile õhtul.

„Esmajärjekorras vaatab selle läbi ühistranspordi osakond. Siis, kui mingeid küsimusi ei teki, on see võimalik edasi suunata liinilubade komisjonile," selgitas Williamson.

Maanteeameti liinilubade komisjon tuleb Williamsoni sõnul kokku juuli lõpul. Kui taotluses jääb midagi vajaka, on võimalus, et luba ei tule augusti alguseks, nagu Superbus on plaaninud.

Bussifirma on alustanud Eestis väga jõulist kampaaniat ning värbab reklaamikampaania korras oma ridadesse nii bussijuhte kui teisi abipersonali kuuluvaid töötajaid.

Kolm uut liini hakkavad sõitma Tallinnast Tartusse, Pärnusse ja Narva. Tallinna-Tartu liinile paneb Superbus plaanide kohaselt kõige rohkem busse päevas liikuma - 8 edasi-tagasi reisi päevas, millele järgneb viie reisiga Tallinn-Pärnu liin ning nelja edasi-tagasi reisiga Tallinn-Narva liin.