Rimis 560 euro kanti

Rimi pressiesindaja Katrin Bats vastas küsimusele, kas vastab tõele, et Rimides on kassapidaja keskmine brutotasu 560 eurot (neto u 463 eurot), et nii see tõepoolest on. „Rimi keti kauplustes on võimalik oma taset tõsta ning seeläbi ka sissetulekut parandada. Üsna tavaline on ka see, et teenindajad teevad üsna kiirelt karjääri ning liiguvad heade tulemuste puhul kiirelt kõrgemale positsioonile, kus ka töötasu juba teisest klassist," selgitas Bats konkreetseid näiteid toomata.

Kuid arusaadavalt pole neid näiteid ka lihtne tuua, sest palganumbri suurus sõltub Rimides (nagu ka paljudes teistes poodides) piirkonnast, kus kassiir töötab. „Näiteks Tallinnas ja Harjumaal tuleb teenindajatele maksta veidi kõrgemat töötasu. Vastasel juhul poleks pealinnas ja selle ümbruses kedagi kliente teenindamas," ütles Bats.

Kuna töötasud on kõikides kettides üsna sarnased, mängivad Batsi sõnul väga olulist rolli ka erinevad hüved, mida ettevõte oma töötajatele pakub.

Selveris 550-610 eurot

Selveri kommunikatsioonijuhi Erkki Erilaiu kinnitusel tehakse nende ketis kõik, et töötajaid väärtustada. Oluline osa on selles konkurentsivõimelisel ja piisaval töötasul, meeldival töökeskkonnal, sportimisvõimalustel ja muulgi.

„(Bruto)töötasu jääb Selveri teenindajatel enamasti vahemikku 550-610 eurot (neto u 455-510 eurot). Tulemustasude osas juurutame süsteemi, mis toetab otseselt palga kasvu võimalikkust läbi paremate tulemuste," edastas Erilaid.

Samuti tagab Selveri kassapidaja palgatõusu valmidus suuremaks vastutuseks. „Teenindajatel on ka vastavalt omandatud pädevustele võimalus oma palgataset tõsta. Lisaks motiveerivad meie töötajaid head võimalused teha ettevõttes karjääri," tutvustab Erilaid Selveri kassapidaja võimalusi karjääriredelil.

Erilaid lisab, et viimastel aastatel on teenindajate keskmine palk tõusnud märkimisväärselt kiiremini kui riigis tervikuna. „Samas on senine palgatõus kooskõlas kaupluste käibe ja efektiivsuse kasvuga ja saab ka edaspidi jätkuda vaid koos nimetatud näitajate paranemisega," andis Erilaid lootust.

Maksimarketites ja Konsumites 570 eurot

Maksimarketi ja Konsumi poodide kassapidajate palgataseme kohta toob ETK Grupi kommunikatsioonijuht Ivo Rull näite Laagri Maksimarketi põhjal. „Sellesse kauplusesse võetakse müüja tööle 570-eurose kuupalgaga (neto u 470 eurot)," ütleb Rull.

Kõik ETK Jaekaubanduse müüjad saavad Rulli selgitusel võimalusel läbida atesteerimisi kaks korda aastas. Atesteerimiste käigus näitavad müüjad oma teadmisi erinevatest tööprotsessidest, Säästukaardi ja Säästukaart Plussi põhimõtetest, firma väärtustest ning seadusandlusest. Atesteerimisega saab müüja jõuda kolmandale astmele, mis toob  palgale lisa 100 eurot (670 eurot, mis netotasuna on u 548 eurot).

Sõltuvalt poe asukohast või muudest tingimustest võib ETK Jaekaubanduse ASi müüja palk olla ka kõrgem. „Näiteks Raudalu Konsumi müüja I astme (tööletuleku) palk on 650 eurot (neto u 532 eurot) ja III aste seega 750 eurot (neto u 609 eurot). Põhjuseks müüjate keerukam leidmine väljaspool Tallinna ning piirkonna kehv kaetus ühistranspordiga," selgitab Rull suurema palganumbri põhjuseid.

Lisaks motiveerivale palgale pakub ETK oma töötajatele lepingut spordiklubiga, millega saab kas tasuta või soodushinnaga kasutada ujulaid ning spordisaale, täiendavat staažipuhkus kuni 5 päeva sõltuvalt töötatud ajast ning 10-protsendilist ostusoodustust ETK poodides.

Prismas 487-672 eurot

Prisma pressiesindaja Silver Säga sõnul ei ole Prisma Peremarketis eraldi kassapidaja ametikohta. „Prisma kauplustes töötavad müüja-kassiirid vastavalt hetkevajadusele nii kassas kui müügisaalis. Kauplustes oleme sisse viinud oskustasemete süsteemi, milles on kolm erinevat astet. Kõikidel müüja-kassiiridel on võimalik oma oskustaset tõsta, sooritades nii teoreetilise kui ka praktilise testi kaupluse tööd ja Prisma Peremarketit puudutavatel teemadel. Kolmandal oskustasemel oleva müüja-kassiiri töötasu on Prisma kauplustes Tallinnas 4 eurot tunnis ja väljapool Tallinna linna asuvates kauplustes 3,93 eurot tunnis,“ tõi Säga välja. 

Kõigi tunnipalgaliste töötajate töötasule lisandub ka efektiivsustasu, mis sõltub iga kaupluse kalendrikuu tulemusest. „Efektiivsuse lisatasu võib ulatuda 0,35 eurot iga töötatud tunni eest ja jõuluperioodil rohkemgi,“ lisas Säga.

Tallinna Prisma kauplustes müüja-kassiiri brutopalk vahemikus 534-672 eurot (neto u 442-549 eurot) ning Tartu ja Narva Prismade müüja-kassiiridel 487-660 eurot (neto u 406-540 eurot). Nendele summadele lisandub kaupluse heade tulemuste korral efektiivsustasu.

Maximas 550 eurot

Maxima kommunikatsioonijuht Katja Ljubobratetsi sõnul on kassapidaja üks jaekaubanduse võtmeametitest nii töö omapära kui ka töötajate arvu poolest.

„Täna ligi 34 protsenti Maxima Eesti kaubandustöötajatest on just kassapidajad. Väärtustades selles ametis töötavate inimeste panust, teeme kõike endast sõltuva, et nad oleksid enda tööga rahul ja teeksid seda aina paremini. Nii ulatub Harjumaa kaupluses töötava Maxima Eesti kassapidaja keskmine kuupalk 550 euroni kuus (neto u 455 eurot)," avaldas Ljubobratets.

Lisaks sellele on Maxima kassapidajal võimalik igakuiselt saada mitmeid preemiaid, näiteks kvaliteetse ja kiire teeninduse eest, mille kogusumma võib ulatuda kolmandikuni kuupalgast. „Lisaks töötasule on kassapidajal, nagu ka teistel Maxima Eesti töötajatel, võimalik saada ka mitmeid hüvesid alates heast töökeskkonnast ja soodustusest kuni koolituste ja toetusteni. Selleks, et parendada kassapidajate töötingimused veelgi, sooviksime edaspidi pöörata senisest suuremat tähelepanu muu hulgas ka suhtumisele antud ametisse - oskuslik teenindus on väärt nii õppimist kui ka kiitmist," lisas Ljubobratets.

Hea kassapidaja - kirjuta kasulik@delfi.ee, mis on sinu tööstaaž, palju saad palka ja millest sõltub preemia saamine.