Politsei- ja piirivalveameti vanemkomissar Riho Tänak kommenteerib Delfi fotograafi pilte ja lugeja kirja.

Ohutu jalgratta sõidu tagamisel on väga oluline nii ratturi, sõiduautojuhi kui ka teiste kaasliiklejate vastutusrikas ja üksteisega arvestav käitumine. Jalgrattur on liikluses nõrgem ja vähem kaitstud pool, mistõttu tuleb tal enda poolt teha kõik võimalik selleks, et vältida ohtu või õnnetusse sattumist.

Ratturi varustuse hulka peaks kindlasti kuuluma kiiver. Olgugi, et seadus selle kandmist täiskasvanutel ei nõua, kuid siiski aitab see õnntusse sattumisel ära hoida suuremaid vigastusi.

Kindlasti tuleb veenduda selles, et ratas on töökorras ja pidurid töötavad. Rattaga liikudes väljapool linna ja pimedal ajal oleks hea teha end nähtavamaks lisaks kohustuslikele helkurite ja tuledega ka helkurvesti või erksamat värvi riietega.

Kui inimene pole pikka aega käinud rattaga sõitmas, siis oleks enda ja teiste turvalisust silma pidades hea värskendada oma sõiduoskusi platsil või õuealal, kus ei ole tihedat liiklust. Turvalisem viis on kasutada jalgrattasõiduks kas ratta- või kergliiklusteed.

Väljavõte liiklusseadusest:

Liiklusseadus näeb ette, et jalgrattal ja pisimopeedil peab olema:

    - töökorras pidur ja signaalkell;

    - ees valge ja taga punane ning vähemalt ühe ratta mõlemal küljel kollane või valge helkur.

Jalgrattal, tasakaaluliikuril ja pisimopeedil peab põlema pimeda ajal või halva nähtavuse korral sõites ees valge ja taga punane tuli.

Jalgratturi, tasakaaluliikuri juhi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi kohustused

Teel jalgrattaga, tasakaaluliikuriga ja pisimopeediga sõitmisel peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.

Jalgratta ja pisimopeediga võib sõita jalgrattarajal või jalgrattateel või võimalikult sõidutee parema ääre lähedal, välja arvatud käesoleva seaduse § 48 lõike 1 kohase manöövri ajal. Jalgrattaga võib sõita ka jalgratta- ja jalgteel ning teepeenral, kui see on selleks kõlblik, ohustamata jalakäijat.

Jalgrattaga jalgratta- ja jalgteel sõites ei tohi ohustada jalakäijat. Ülekäigurajal sõiduteed ületades ei tohi jalgrattur ohustada sõiduteed ületavat jalakäijat. Käesoleva seaduse § 32 lõike 1 punktis 1 nimetatud jalgrattur ei tohi kõnniteel sõites jalakäijat ohustada ega takistada, jalakäija vahetus läheduses tohib jalgrattaga sõita jalakäija tavakiirusega.

Kui teel on omaette jalgrattatee ja tee reguleerimata lõikumiskoht, välja arvatud parkla, õueala, puhkekoha ja teega külgneva ala juurdesõidutee lõikumiskoht, peavad jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.

Kui teel on omaette jalgratta- ja jalgtee ja tee reguleerimata lõikumiskoht, välja arvatud parkla, õueala, puhkekoha ja teega külgneva ala juurdesõidutee lõikumiskoht, peavad jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht andma teed teel liiklejale, kui teeandmise kohustus pole liikluskorraldusvahenditega seatud teisiti.

Jalgratturid, pisimopeedi- ja mopeedijuhid võivad mööduda seisvast või aeglaselt liikuvast sõidukist paremalt, kui selleks on piisavalt ruumi ja selle sõiduki juht ei ole andnud märku parempöördeks.

Sõiduteega lõikumise kohale mööda jalgratta- ja jalgteed lähenev jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht ning mööda jalgrattateed lähenev jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht peavad vähendama kiirust. Jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht peavad sõidutee ületama jalakäija tavakiirusega.

Piirangud jalgratturi, tasakaaluliikuri juhi, pisimopeedi- ja mopeedijuhi liiklemisele:

Jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- ja mopeedijuht ei tohi:

    - sõita kõnniteel, välja arvatud tasakaaluliikuri juht, alla 13-aastane jalgrattur ja tema kuni kaks     saatjat ning väikelast rattatoolis sõidutav jalgrattur ja jalgrattur kui sõiduteel sõitmine tee     seisukorra tõttu on oluliselt raskendatud;

    - sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal.     Jalgrattur ei tohi sõita käega juhtrauast kinni hoidmata;

    - lasta vedada tema juhitavat sõidukit (välja arvatud kolme- ja neljarattalist mopeedi) looma või     teise sõidukiga;

    - vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele;

    - vedada haagist, mis ei ole valmistatud jalgrattaga, tasakaaluliikuri, pisimopeedi või     mopeediga vedamiseks;

    - sõidutada sõitjat, kes ei istu sõitjale ettenähtud istmel või ei kanna kinnirihmatud     nõuetekohast kiivrit;

    - kolonnis sõitmisel tekitada ohtu teistele liiklejatele.

Jalgrattur ja tasakaaluliikuri juht jalgratta- ja jalgteel ning jalgrattur, tasakaaluliikuri juht, pisimopeedi- või mopeedijuht jalgrattateel peavad andma teed trammi- või bussipeatuses seisvale ühissõidukile minevale või sellelt tulevale jalakäijale.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid