Peamised punktid:

* ambitsioonikate pensionireformide läbiviimine ja poliitika täpsustamine, et kompenseerida täielikult konstitutsioonikohtu 2012. aasta pensionireformi kohta tehtud otsuse fiskaalne mõju ning kehtestada nullpuudujäägi klausel või vastastikku kokkulepitavad alternatiivmeetmed 2015. aasta oktoobriks;

* tuleb läbi viia ambitsioonikamad toodeteturureformid koos selge ajagraafikuga OECD tööriistakast I kõigi soovitustega, sealhulgas pühapäevane kauplemine, müügiperioodid, apteekide omandiküsimused, piim ja pagaritööstused, välja arvatud käsimüügiravimid, mille kohta viiakse reform läbi järgmise sammuna, ning avada makromajanduslikult tähtsad suletud erialad (näiteks parvlaevatransport). OECD tööriistakast II järgi tuleb eelnevale tegevusele lisada tootmine;

* energiaturu osas tuleb jätkata elektri ülekandevõrgu operaatori (ADMIE) erastamist, kui ei leita asendusmeetmeid, millel on samasugune mõju konkurentsile, nagu on kokku lepitud insitutsioonidega;

* tööturul tuleb karmilt muuta ja moderniseerida kollektiivseid palgaläbirääkimisi ja streigitegevust ning vastavalt asjakohasele Euroopa Liidu direktiivile ja parimale praktikale kollektiivseid vallandamisi, vastavalt institutsioonidega kokku lepitud ajagraafiku ja lähenemisega. Nende muudatuste alusel tuleb tööturupoliitika vastavusse viia rahvusvahelise ja Euroopa parima praktikaga ega tohi sisaldada naasmist mineviku poliitika juurde, mis ei ole kooskõlas kestliku ja kõikehõlmava kasvu edendamisega;

* tuleb astuda vajalikke samme finantssektori tugevdamiseks, sealhulgas tegutseda otsustavalt halbade laenude osas, ja võtta tarvitusele meetmed Kreeka finantsstabiilsusfondi (HFSF) ja pankade juhtimise tugevdamiseks, eriti kõrvaldades igasugused poliitilise sekkumise võimalused eriti ametisse nimetamiste protsessides.

Lisaks sellele asutab Kreeka uue fondi, et müüa maha väärtuslikku vara, et aidata uue abipaketi laenu tagasi maksta ning refinantseerida oma panku.

* tuleb välja arendada märkimisväärselt laiendatud erastamisprogramm koos parandatud valitsemisega; väärtuslikud Kreeka varad kantakse üle sõltumatusse fondi, mis muudab varad erastamise teel ja muul viisil rahaks. Varade rahaks muutmine on üks allikas uue ESM-i laenu graafikujärgseks tagasimaksmiseks ja uue laenu eluea jooksul eesmärgiks võetud 50 miljardi euro tekitamiseks, millest 25 miljardit eurot kasutatakse pankade rekapitaliseerimise ja muude varade tagasimaksmiseks ning 50 protsenti igast ülejäänud eurost kasutatakse võla vähendamiseks sisemajanduse kogutoodangu suhtes ja 50 protsenti kasutatakse investeeringuteks.