Kreeka lühiajalise finantseerimisvajaduse selgitamiseks loodi tehniline töögrupp. Eelkõige ootame endiselt Kreeka kiiret tegutsemist - neil tuleb kiirelt vastu võtta seadusemuudatused, mis aitaksid usaldust taastada ja kogu abiprogrammi läbirääkimisi alustada," kommenteeris rahandusminister Sven Sester.

Kreeka esitas abitaotluse eelmisel nädalal. Tingimused uue abiprogrammi läbirääkimiste alustamiseks leppisid esmaspäeval kokku euroala riigi- ja valitsusjuhid. (Vaata ka riigi- ja valitsusjuhtide avalduse teksti.)

ELi eesistujariik Luksemburg tutvustas Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogus (Ecofin) oma majandus- ja rahandusvaldkonna tööprogrammi. Luksemburgi eesistumisel on kavas tegeleda maksupettuste vältimise ja maksudest kõrvalehoidumise teemaga, jätkata investeeringute soodustamisega, pidada Euroopa majandus- ja rahaliidu süvendamise arutelusid ning tegeleda ka majandusjuhtimise tõhustamisega. Samuti vastutab Luksemburg 2016. aasta ELi üldeelarve kokkuleppimise eest. Euroopa Komisjon tutvustas ELi institutsioonide viie presidendi aruannet Euroopa majandus- ja rahaliidu tuleviku teemal, millest räägitakse põhjalikumalt ministrite septembrikuisel kohtumisel.

Eurorühma koosolekul valiti uueks perioodiks (kolm aastat) eurorühma presidendiks Hollandi rahandusminister Jeroen Dijsselbloem.