Näiteks ütleb eelnõu üks esimesi punkte, et  maksukorralduse seadust  täiendatakse sättega, "mille kohaselt on maksuhalduril õigus maksukohustuslase nõusolekuta vaadelda ka tema valduses olevat majandus- või kutsetegevusega seotud vallasasja, mis ei asu maatükil, ehitises või ruumides, kus toimub maksukohustuslase majandus- või kutsetegevus".

Eelnõus lisatakse, et "õigusselguse paremaks tagamiseks sätestatakse iseseisva normina maksuhalduri ametniku õigus siseneda vaatluse läbiviimiseks maksukohustuslase valduses olevale kinnistule ning õigus kinnistul vaatlus läbi viia".

Kui tänavu aasta veebruaris lahvatas maksuameti ümber skandaal, kuidas ametnikud jälgisid ettevõtjate firmaautosid ja saatsid nende asukoha kohta järelpärimisi, lõpetas maksuamet sellise jälgimise. Samas kinnitas maksuamet toona, et selline jälgimine oli  seaduspärane ja lausa tavapärane praktika ning sellest on teavitatud territooriumi omanikke.