„Kreekaga alustatakse kõnelusi, mis tulevad kindlasti keerulised ning mille lõpptulemus pole veel selge. Ateena peab täitma ka veel mõned eeltingimused – sealne parlament peab vastavalt euroala valitsusjuhtide kokkuleppele 22. juuliks vastu võtma veel uuendatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja pankade kriisilahendusdirektiivi,“ ütles rahandusminister Sven Sester.

Läbirääkimiste tulemusel peab valmima Kreeka vastastikuse mõistmise memorandumi eelnõu ehk abiprogrammi täpne kirjeldus tingimuste nimekirja ja ESMi tingimuslike väljamaksete ajakavaga. Selle heakskiitmiseks on vaja kõigi euroala liikmesriikide nõusolekut. Eestis vajab see otsus riigikogu täiskogu toetust.

Lisaks tegi ELi nõukogu täna otsuse kasutada Kreeka lühiajalise rahastamisvajaduse katmiseks Euroopa Liidu eelarve garantii toel toimivat kõigile ELi liikmesriikidele mõeldud kriisivahendit Euroopa Finantsstabiilsusmehhanism (EFSM) kuni 7,16 miljardi euro ulatuses.

 Eesti rahandusminister toetas otsust vastavalt riigikogu ELi asjade komisjonilt saadud mandaadile.