Maanteeameti ühistranspordiosakonna juhataja Kirke Williamsoni edastusel on ekslik öelda, et Bus Transport Holding OÜ ei saanud liiniluba. „Bus Transport Holding OÜ taotlus ei jõudnud lihtsalt liinilubade komisjoni," selgitas Williamson.

Superbusi kaubamärki haldav firma Bus Transport Holding OÜ taotlust ei võetud juulikuu liinilubade komisjonis arutlusele, sest avalduses esines puudusi.

„Puuduste kõrvaldamiseks anti aega 31. juulini. Korrigeeritud taotlus jõudis maanteeametisse 21. juulil ja hetkel vaatab ühistranspordi osakond taotlust läbi," selgitas Williamson.

Vastavalt ühistranspordi seadusele  ei saa  tegevusloa, sõidukikaardi, liiniloa ja rahvusvahelise sõitjateveo korraldamise õiguse andjale esitatud dokumente avaldada kolmandatele isikutele - seega ei saa Williamson maanteeamet Superbusi puudusi kommenteerida.

Liiniloa taotlemiseks on vedajal vaja esitada alljärgnevad dokumendid:

1. avaldus

2. ühenduse tegevusloa või ühistranspordiloa koopia

3. sõiduplaani kavand kahes eksemplaris

4. iga asjaomase maavalitsuse ning Tallinna, Tartu, Narva, Kohtla-Järve ja Pärnu haldusterritooriumil ka asjaomase linnavalitsuse kirjalikud seisukohad

5. riigilõivu tasumist tõendav dokument

6. sõidu- ja puhkeaja graafik, kui taotletava liini pikkuseks (algpunktist lõpp-punkti) kujuneb ajaliselt üle 4,5 tunni

Kui ülevalpool toodud dokumendid on esitatud ja puudusi ei esine, jõuab taotlus liinilubade komisjoni.

Liinilubade komisjon menetleb taotluse vastavalt hetkel kehtivatele kaalutluspõhimõttetele.

Liinilubade komisjon teeb maanteeameti peadirektorile ettepaneku kas rahuldada taotlus või mitte rahuldada taotlus. Järgmine liinilubade komisjon toimub augustis.

Superbus: maanteeameti otsus on ebameeldiv üllatus

Superbus’i tegevjuhi Lauri Helke sõnul ei ole maanteeamet neid teavitanud tehtud otsusest. „Indikeeritust ettepoole tõstetud liinilubade komisjoni toimumise kuupäev tuli meile ebameeldiva üllatusena,“ ütles Helke.

„Meie oleme esitanud taotlused, mis vastavad õigusaktides loataotlustele esitatud nõuetele. Meie teenuste järgi on Eestis suur vajadus, eelkõige liikumispuuetega inimestel, samuti tuntakse meie tegemiste vastu suurt huvi ning meid toetavad tuhanded inimesed, seega ei näe me põhjust, miks otsus viibib,“ lisas Helke.