"Aruandes toodu on aastavahetuse seis. See ei tähenda aga seda, et terve 2014. aastal oleks seesugune summa sularahana kassas olnud. Tegemist oli
valimiskampaania perioodiga. Kindlasti ei ole tegemist millegi
erakorralisega. Lisaks keskbüroole, kes erakonna finantsidega tegeleb, on Eesti Keskerakonnal ka 27 piirkonda ja ligi 200 osakonda, kes kõik samuti erakonna majandustegevuses, sealhulgas sularahaga käitlemises osalevad," rääkis Toobal.

Ta tuletas meelde, et 2013. aasta majandusaastaaruande järgi oli Keskerakonnal sularahana kassas ligi 60 000 eurot. "Seega sularaha kassas, terve erakonna peale kokku, ei ole midagi erakordset," rõhutas Toobal.

Toobali teada tasuti selle sularaha eest kindlasti ka arveid, eriti piirkondade ja osakondade poolt. "Erakonna büroo poolt likviidsuse tagamiseks aastavahetuse seisuga kassas olnud sularaha on suures osas paigutatud erakonna arveldusarvetele. Ning seega on tänase päeva seisuga sularaha jääk kassas oluliselt vähenenud. Täpse numbri, kus arvestatud kõikide erakonna struktuuride kassajääkidega (sealhulgas piirkonnad ja osakonnad),saame anda järgmise kvartali lõpu seisuga," lisas Toobal.