Leedu konkurentsiamet alustas Margus Linnamäe Eesti Meedia suhtes menetlust. Konkurentsiamet kohustas Eesti Meediat, kes omandas kontrolli AllePal OÜ üle, saatma informatsiooni oma domineeriva positsiooni kohta, teatas amet.

17. detsembril 2014 informeeris Eesti Meedia Leedu konkurentsiametit, et nende tütarfirma OÜ Classify omandas 100% AllePal OÜ aktsiatest. Vastavalt tulude suurusele ei olnud vaja küsida olulise turujõu osas konkurentsiameti heakskiitu, leidis Eesti Meedia. Kui aga lisada portaalid www.aruodas.lt, www.autogidas.lt, www.autoplius.lt, www.domoplius.lt, www.skelbiu.lt ja teised, muutusid nad seotud majandusüksuseks.

Kuna selline turujõu kontsentratsioon tekitas küsimusi konkurentsiametis ja teisteski turuosalistes, küsitles konkurentsiamet turuosalisi ja analüüsis täiendavalt kuulutusteportaale. Esialgsel hinnagul loodi, tugevdati või piirati oluliselt turul domineerivat positsiooni, mis ületab Eesti Meedia poolt taotletud luba. Nüüd peab konkurentsiamet hindama, ega Eesti Meedia domineeriv positsioon ei avalda turuosalistele ja tarbijatele negatiivset mõju.