Tartu Loomemajanduskeskusest ning ärikiirendist Buildit välja kasvanud ettevõte Sensition on turule tulemas uudse lahendusega filmitööstuse jaoks, mis muudab kaamera fookuse hoidmise lihtsamaks.

“Probleem tekib just siis, kui soovitakse kunstilistel või esteetilistel kaalutlustel kasutada väikest teravussügavust. Seda on keeruline tehniliselt teostada, kuna inimene, kes peaks pildi teravana hoidmiseks rullikut liigutama, ei jõua seda nii kiiresti,” räägib Tuvikene.

Kui filmiteadlase haridusega Tuvikene oli uurimistöö tulemusena kindlaks teinud, et vajalikku uuendust filmitööstuses veel ei eksisteeri, asus ta lahendusi otsima. Algselt prooviti ehitada kaugmõõtmisseadet ultraheli baasil, ent varsti selgus, et see lahendus on tehnoloogiliselt umbes kolmkümmend aastat ajast maas ning ei anna vajalikke tulemusi. Samal ajal astus ta Tartu Loomemajanduskeskuse inkubatsiooniprogrammi. Tõele au andes oli tal toona tagataskus veel umbes viis ideed, aga varsti sai selgeks, milline neist kõige suuremat potentsiaali omab.

Kuivõrd algselt oli meeskonnast pea täielikult puudu tehnoloogiline kompetents, siis oli kiirelt tarvis leida õige inimene. 2015. aasta alguses kohtuski ta Sensitioni kaasasutaja Ain Suik’iga, kellega jõuti praeguse kaamera kohale kinnitatava seadmeni, mis filmitavalt objektilt valguse peegeldumise kiirust mõõtes liigutab vastavalt vajadusele ka objektiivi. Selle ideega astuti kevadel ka Builditi ärikiirendi programmi. “Oleme turu tänu Builditile kiiremini enda jaoks selgeks mõelnud ning seetõttu on ka rahvusvaheline ärisuhtlus oluliselt paremini läinud,” sõnas Tuvikene.

Üheks kõige tähtsamaks õppetunniks peab Margus aga meeskonda puudutavaid küsimusi. Ainult entusiasmist ei piisa, vaja on erinevate kompetentsidega inimesi, kes saavad samavõrra panustada. Väikese meeskonna puhul – lisaks Margusele ning Ainile on tiimis ka Kalev Suik, kes tegeleb tarkvaraarendusega – tuleb tihti ette hetki, kus tuleb lahendada probleeme ilma vastava erialase teadmiseta ning katse-eksituse meetodil lahendusteni jõudmine võtab tihtipeale palju väärtuslikku aega.

Järgmiste sammudena on aga kohe-kohe valmimas väiksem prototüüp, millega minna messidele ning filmivõtetele ning mille põhjal valminud toode plaanitakse müügikanalitesse paisata 2016. aastal. Unistustest rääkides loodab aga Tuvikene, et Sensition võiks kunagi võita Oscari tehniliste uuenduste eest filmitööstuses.

Buildit ärikiirendi võtab aga sügisel uuesti avanevasse programmi vastu avaldusi ka loomeettevõtetelt, kandideerida saab 31.juulini, aadressil www.buildit.ee.