"Mingit üheksakümnendate erastamist, et võileivahinnaga riigifirma erakätesse müüa, ei tule. Samas olen arvamusel, et Cargo kui kaubavedaja osaline erastamine on hea mõte, aga Eesti Raudtee kui raudteeinfrastruktuuri puhul on riigi omandus strateegiline," rääkis Michal Ärilehele.

"Riigi huvides on see, et EVR Cargol läheks võimalikult hästi. Vahepeal toimunud katsed ja skandaalikesed, et kõigutada raudteevaldkonna mainet, on tänaseks lõppenud. Eesti Raudteele on leitud ka uus juht [Sulev Loo-toim.] ja nii Raudtee kui Cargo eesmärk on kaubamahtude suurendamine. Alles siis on mõtet rääkida kaubavedaja vähemusosaluse müügist," kinnitas Michal.

Samuti analüüsib majandus- ja kommunikatsiooniministeerium valdusfirma loomist, et koondada sinna riigi infra- ja transpordivaldkonna ettevõtted. "Sinna võiksid koonduda Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam, Saarte Liinid, mõned Eesti Lootsi funktsioonid ja Eesti Raudtee ehk infrastruktuuri pool."

"Seda, kas ja kui palju saavad Eesti Raudtee ja EVR Cargo omavahel koostööd teha [kritiseeritud on infra ja kaubaveo eraldamist ja tehtud ettepanekuid firmade taasliitmiseks, MKM on põhjendanud selle võimatust Euroopa regulatsioonidega -toim], praegune seadusandlus justkui lubaks, aga peagi muutuvad erinevad õigusaktid, mis jälle pole taasühinemise poolt. Täpsemad analüüsid on tegemisel," rääkis Michal.