Mitu korda on jäänud Superbusi liiniloa taotlus liinilubade komisjoni ukse taha, sest see on saadetud vigade parandamiseks tagasi.

Superbusi esindajate sõnul on enamik maanteeameti esitatud nõudmistest kosmeetilist laadi kirja- ja vormistusvead.

Näiteks olid Superbusi taotluses toodud sõiduplaanid esitatud mitmel leheküljel. Maanteeamet soovis sõiduplaanide vormistust ühele leheküljele.

Teiseks tõi Superbus näiteks taotluses toodud Tartu linna sisese peatuse kirjapildi, milleks oli „Pauluse kirik". Maanteeamet arvas selle veaks, sest peatuse õige nimi on „Pauluse".

Nende ja teiste samalaadsete vigade pärast Superbusi liiniloa taotlust menetlusse ei võetudki. Maanteeamet Ärilehele sisulisi kommentaare antud nõudmiste põhjenduseks ei nõustunud andma.