Skinest Grupi kontserni ettevõtted tegutsevad Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Ukrainas, Gruusias, Kasahstanis, Poolas ja Soomes.

Põhitegevusaladeks on tehingud väärtpaberitega, kinnisvaratehingud, ettevõtete haldamine ja kaubandus-vahendustegevus, raudteeveeremi müük, veeremi tagavaraosade müük, veeremi remont ja rent, raudtee ehitus, remont ja pealisehitusmaterjalide müük ning sõidukite müük. 2014. aastal töötas firmas keskmiselt 1409 inimest.

Grupi konsolideeritud äritulu (müügitulu + muud äritulud) oli 2014. aastal üle 125 miljoni euro (2013 üle 181 miljoni euro) ja konsolideeritud aruandeaasta kasum oli mullu üle 24 miljoni euro (2013 üle 27 miljoni euro). Kontserni bilansi maht on üle 194 miljoni euro (2013 üle 221 miljoni euro) ja omakapital ligi 146 miljonit eurot (2013 ligi 141 miljonit eurot).

Grupi suurim liige on raudteekontsern AS Skinest Rail, mis alustas tegevust 1997. aastal. Skinest Grupp on AS-i Skinest Rail 100%-line omanik. Selle firma konsolideeritud müügitulu oli üle 99 miljoni euro. Aasta lõpu seisuga oli kontserni bilansimaht üle 189 miljoni euro. Omakapital moodustab bilansimahust üle 140 miljoni euro.

Raudtee ehituse, remondi ja pealisehitusmaterjalide müügi käive oli ligi 31 miljonit eurot, mis on kolm korda rohkem kui 2013. aastal. Kontsernil on ehitustegevuse litsentsid Eestis, Lätis ja Leedus. Müügitulu oluline kasv selles valdkonnas on seotud Vitsas-S UAB aktsiate soetamisega ja Rail Baltica I ehitustöödega.

Kontsern investeeris eelnevatel perioodidel raudteeveeremisse. Kontsern rendib vaguneid Soome, Poola, Ukrainasse, Kasahstani ja Venemaale ning manöövervedureid Eesti ja Läti klientidele.

Skinest Rail soetas Valga depoo, kus remonditakse lisaks oma vagunitele ka teiste ettevõtete Baltimaades sõitvaid vaguneid. Skinest Rail suutis oluliselt suurendada remonditud vagunite arvu ja selle abil oluliselt parandada selle ettevõtte finantsnäitajad. Skinest Rail tegi olulise kinnisvarainvesteeringu Gruusias, soetades üle 300 hektarit maad Tbilisi lähedal.

Selleks, et aru saada, milline oli see investeeringu väärtus, tasub mainida, et 2013. aastal investeeris Skinest Grupp kinnisvarasse 581 000 eurot, 2014. aastal aga 29,5 miljonit eurot.

Skinest Grupp kuulub ainuisikuliselt Oleg Ossinovskile. 2013. aastal ei võtnud Ossinovski oma firmast dividendi, kuid 2014. aastal maksis ta endale 3,89 miljonit eurot dividendi. Selleks aastaks ei määranud ettevõte omanikule dividendi.