Tööandjad otsivad tööjõukulude kasvule alternatiivseid võimalusi, näiteks lihtsamate tööde asendamine tehnoloogiaga, töö ümberkorraldamine.
Konkurentsis tippspetsialistide pärast saavad järjest olulisemaks tööandja hea maine, tööalane väljakutse ning värbamisoskused. Müügi- ja teenindustöötajate ning lihttööliste värbamisel on töötasu kõrval olulised konkurentsieelised töö asukoht, tööajakorraldus, sh paindlikud graafikud ning võimekus kaasata üliõpilasi, pensionäre, väikelaste vanemaid ja teisi gruppe.

Pikemas perspektiivis on suurim väljakutse tööturul, kuidas lähendada tööandjate ootusi ning töötajate poolt pakutavaid teadmisi- ja oskusi. 2/3 tööandjatest tunnetab tööjõupuudust ja leiab, et vajalikke töötajaid on järjest keerulisem leida. Samas kurdab 68% töötajatest, et sobivaid tööpakkumisi on vähe.

„Tööturu vajadused muutuvad kiiresti. Seepärast on oluline küsimus, kuidas motiveerida tööl käivat inimest oma oskusi ja teadmisi arendama selliselt, et oleks võimalik kandideerida parematele tööpakkumistele,“ kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder.

Palgainfo Agentuur küsitleb tööandjaid ja töötajaid kaks korda aastas – aprillis ja oktoobris. Tänavu mais korraldatud uuringus osales 320 tööandjat ja 13 396 töötajat.

Uuringu partnerid olid Eesti suurim tööportaal CV Keskus, tööandja turunduse agentuur Brandem, töötajate sisemise motivatsiooni arendamisega tegelev Flowtime, lühiajalist töötamist toetav tööportaal GoWorkaBit, personalitöö teenuseid tipptasemel pakkuv HR factory, Tartu Ülikooli majandusteaduskond ja Eesti Üliõpilaskondade Liit.