"Tegeleme erivajadustega inimeste süstemaatilise ja läbimõeldud värbamisega alates 2012. aastast ning üle-euroopaline tunnustus näitab, et oleme õigel teel,“ kommenteeris ISS Eesti tegevjuht Madis Kase. „Ühest küljest on see vastutustunde küsimus – soovime ettevõttena ühiskonna jaoks oma panust anda. Teisalt on tänases tööturu olukorras, kus häid töötajaid aina raskem leida, osutunud erivajadustega töötajad meile äärmiselt oluliseks. Kindlasti on tegemist keskmisest lojaalsemate töötajatega, kes teevad oma tööd suure pühendumisega, tagades nõnda meie teenustele stabiilselt hea kvaliteedi ja klientide rahulolu.”

Täna töötab ISS Eestis üle 220 erivajadusega inimese.

Euroopa Kvaliteediühingu konkursil „Parim jätkusuutlik praktika“ konkureeris ISS Eesti kõrval lõppvoorus suurettevõtetega: Hispaania suurpank Caixabank, Hispaania elektrijaam Red Electrica de Espana ja Prantsuse postiettevõte La Poste Group. Žürii hinnangul eristus ISS Eesti projekt pikaajalise struktureeritud ja süstemaatilise tegevuse poolest.

ISS Eesti teeb erivajadustega töötajate värbamiseks koostööd Eesti Töötukassaga, MTÜ-ga Abikäsi, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega, Tallinna Tugikeskusega JUKS, Puuetega Inimeste Kojaga, Tallinna Vaimse Tervise keskusega. Koostöö raames on korraldatud infotunde, korraldatud valdkonnapõhiseid koolitusi juhtidele ja personalitöötajatele jm.

1.juulist 2016 käivitub Eestis töövõimereform, mis loob uue töövõime toetamise süsteemi ja mille eesmärgiks on aidata vähenenud töövõimega inimestel tööd leida ja hoida.