„Olen 27. nädalat lapseootel ja tööl käsunduslepingu alusel. Millistele hüvedele on mul rasedana õigus tööl ja hiljem lapsega koju jäädes?” küsib Reili oma kirjas töö ja koolituse rubriigi juristile.

„Kas käsunduslepinguga töötades on õigus saada haigekassa kindlustus, muid hüvesid ei tundu eriti olevat?” tahab teada e-kirja saatnud tartlanna Esta.

„Töötan ametlikult, mul on käsundusleping. Palgapäeval tekkis küsimus, milliseid makse mu töötasust maha arvatakse,” tunneb huvi 19-aastane Mari.

Kui uurida lähemalt, millised on töölepinguga töötaja õigused ehk millest jääb ta ilma, kui selle asemel on sõlmitud mõni võlaõiguslik leping (nt töövõtuleping, käsundusleping, autorileping, agendileping, maaklerileping vm), on üsna selge, miks tööandjad eelistavad töölepingule teist varianti.