Suuremate parlamendierakondade organisatoorne pool on kaunikesti suur ja üle-eestiline. Seetõttu on igas erakonnas kolm-neli inimest, nende seas kindlasti ka peasekretär, kel on õigus ja monopol tegeleda MTÜ – erakond on Eestis mittetulundusühing – rahastamisega.

Erakonnad saavad raha paljudest kohtadest. Kahtlemata on kõige selgem riigieelarvest saadav eraldis. Hämaram viis on varjatud annetus. Mitme inimese kaudu liigub n-ö õlitamiseks mõeldud raha inimese, ärimeheni, kes annetab avalikult erakonnale. Kuna tippärimehed on rahakad, ei teki avalikkusel mingit kahtlust, et kogu raha on tõesti tema oma, mitte annetajatelt kogutud. Peasekretärile jõuab annetusega koos ka andjate nimekiri, et ta teaks, kas ja kuidas varjul püsiv isik peaks vajaduse korral erakonna juhtorganite juurde pääsema.