Ravimiamet on väljastanud 2015. aastal OÜ-le Samfred üheksa üldapteegi tegevusluba hoolimata sellest, et tegemist on Soome apteegifirma Yliopiston Apteekki varifirmaga, mille abil hiilitakse mööda uute apteekide asutamise piirangust.

Sotsiaalministeeriumis on algatatud sisekontroll ravimiameti tegevuse uurimiseks. Ka konkurentsiamet on alustanud uurimismenetlust küsimusi tekitavate seoste kindlakstegemiseks, väidab liit.

"Yliopiston Apteekki laieneb Eesti turul seadusi väänates, kasutades selleks tegevjuhi Reet Tengiga perekondlike sidemetega seotud varifirmat OÜ Samfred. Kurb on see, et ravimiamet pole vaevunud isegi korralikult uurima, millised seosed eksisteerivad OÜ Samfred ja Yliopiston Apteekki vahel. Lisaks perekondlikele sidemetele ühendavad neid ettevõtteid tegelikkuses veel ühine identiteet, juhtimine, töötajad ja finantseerimine. Sellest on avaldatud ka põhjalik uuriv artikkel kohalikke uudiseid kajastavas infoportaalis Kohaliku Info Keskus,” ütles Eesti Apteekrite Liidu esinaine Ülle Rebane.

Eriti kurioosseks muudab Rebase sõnul olukorra see, et Yliopiston Apteekki on sisuliselt Helsingi Ülikooli struktuuriüksus. Eesti apteekrid on pöördunud Helsingi Ülikooli poole ja palunud nende seisukohta, kas ülikoolile kuuluva ettevõtte taoline praktika Eestis on kooskõlas Põhjamaade ühe auväärse ülikooli akadeemilise väärtusskaala ja mainega.

Lisaks menetleb Euroopa Komisjon hetkel Soome vastu suunatud ebaseadusliku riigiabi kaebust, kuna Yliopiston Apteekkil on Soomes laialdased privileegid ja hüved, mille abil nad moonutavad konkurentsi, väidab Eesti Apteekrite Liit.

"Yliopiston Apteekki lõppeesmärgina näeme kohaliku turu ülevõtmise soovi. Esialgu Eesti proviisoriapteekidelt, mis on suurkettidest väiksemad ning jääksid kiiresti "dopingut” saanud Soome hiiglasele alla. Põhiküsimus on: miks aitab ravimiamet Soome riigiabi saanud ettevõtte taolisele tegevusele kaasa," märkis Rebane.

Äripäev kirjutas juba 2013. aastal, et proviisoritele kuuluvad apteegid on sunnitud kasutama ravimite hulgimüüjate Magnumi ja Tamroga seotud kaubamärke ning kohati ka ostma neilt kindla summa eest kaupa.

Apteekrite Liidu liikmete nimekirja vaadates avaneb sunnitud koostöövormide tõttu pilt, kus üksikute eranditega kasutavad proviisoritele endile kuuluvad apteegid näiteks Margus Linnamäe omanduses oleva Magnumi mõjusfääris olevate Apotheka ja Südameapteegi või siis Tamro Apteek1 kaubamärke. Osa koostöövorme kohustab apteeke ka kindla summa eest kindlalt hulgimüüjalt kaupa tellima.