Kahjuks tuleb tõdeda, et ministeeriumi kommunikatsiooniosakonna väited on kas täielikud valed või peegeldavad need ebapädevust ja teadmatust ministeeriumi valdkonnas toimuvast.

"Kumbagi nähtust ametnike poolt ei saa mina maksumaksjana mitte kuidagi aktsepteerida. Ütlen ainult niipalju, et oleks kena, kui riigiametnikud loobuksid vassimisest ja tegeleksid korralikult oma tööga, mille eest neile palka makstakse, st inimeste huvide kaitsmisega," märkis Apteekrite Liidu esinaine Ülle Rebane.

Konkurentsiamet on praeguseks hetkeks juba ametlikult kinnitanud, et Apteekrite Liidu väide uurimise läbiviimise kohta vastas tõele. "Mis puudutab Ravimiameti tegevuse uurimist, siis on faktid järgmised: augusti keskpaiku saatis Proviisorite Koda Ravimiametile märgukirja, milles sisaldusid tõsised süüdistused Ravimiameti tegevuse kohta viimase aasta jooksul. Koopia kirjast saadeti ka tervise- ja tööministrile. Meieni on jõudnud mõnede ajakirjanike kaudu info, et selle märgukirja alusel päris ministeerium Ravimiametilt aru kirjas sisalduvate süüdistuste kohta, nõudis dokumente ja teadaolevalt kutsuti Ravimiameti ametnikke ka "vaibale". Kas sellist olukorda nimetatada sisekontrolliks või mitte, on ilmselt juriidilise keele küsimus. Mina lihtsa inimesena ei leia selleks sobivamat eestikeelset sõna kui "sisekontroll"," lausus Rebane.