"Mõte on endiselt jõus, plaan maha maetud ei ole," vastas Tallinna linna pressiesindaja Toomas Pirn Ärilehe küsimusele, kuidas linnal projektiga seis on.

Pirni sõnul liigutakse tasapisi plaani teoks saamise poole. Käib projekteerimine, tegeletakse kooskõlastamiste ning muude asja juurde käivade protseduuridega.

Tondirabale tuleva golfikeskuse, mis peaks valmima 2017. aastal, ideekonkursi võitis paar aastat tagasi Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Aasta hiljem valmisid nii golfikeskuse põhi- kui ka tööprojekt.

Ehitusajaks on planeeritud märts 2016 kuni september 2017, objekti kogumaksumus on ligi üheksa miljonit eurot.

Golfikeskus valmib linna ja golfi liidu koostöös. Linnavalitsus sõlmis golfi liiduga heade kavatuste kokkulepe, mille eesmärgiks on "rajada Lasnamäe linnaossa Tondiraba piirkonda rahvusvahelistele nõuetele vastav golfikeskus, mis koosneb üheksarajalisest golfiväljakust, harjutusväljakutest, ajutisest treeninghallist ja klubiruumides."

Vastavalt kokkuleppele tellis ja finantseeris Tallinna linn golfikeskuse rajamiseks ehitusprojekti koostamise. Eesti golfi liit aitab finantseerida golfikeskuse ehitamist, sealhulgas klubiruumide sisustamist.

Linnavalitsuse kinnitusle on rahvusvaheline golfi liit R&A on tunnistanud selle golfiväljaku valmimise tähtsust linnakeskkonnas märgilise tähendusena kogu Euroopas.

R&A on linnavalitsuse sõnul valmis toetama golfiväljaku rajamist rahaliselt, kuid selleks peab olema tehtud konkreetseid ja nähtavaid samme ehk siis alustatud ehitamist.

"Tõenäoliselt on võimalik kasutada golfikeskuse rajamisel ka erinevaid Euroopa struktuurfondide looduskeskkonna vahendeid," lisas Pirn.