Soomes plaanitud meetmed:

- Haiguspäevade kompenseerimist muudetakse nii, et esimene päev on ilma kompensatsioonita ja ülejäänud päevade eest on kompensatsioon 80 protsenti töötasust.

- Kompensatsioon pühapäeval töötamise eest väheneb sajast protsendist 75 protsendini töötasust.

- Kolmekuningapäev ja taevaminemispäev muudetakse palgata puhkepäevadeks, aastast tööpäevade arvu kärpimata.

- Avaliku sektori puhkusi kärbitakse 38 tööpäevalt 30 tööpäevani.

- Vallandatud töötaja saab töötervishoiuteenuseid pool aastat.

- Kuidas Eestis praegu on:

- Kolme esimest haiguspäeva ei hüvitata. Tööandja maksab haigestumise 4. päevast kuni 8. päevani. Haigekassa maksab alates 9. päevast. Hüvitise määr on 70 protsenti töötasust.

- Täiendava tasu maksmist puhkepäeval töötamise eest seadus ette ei näe. Töötajale ettenähtud puhkepäeval töötamise korral tekkivad üldjuhul ületunnid ja need tuleb vastavalt seadusele hüvitada. Ületunnitöö hüvitatakse eelkõige täiendava vaba aja andmisega võrdses ulatuses ületunnitöö ajaga. Ületunnitöö hüvitamisel vaba ajaga antakse vaba aeg kokkulepitud tööajast ning tasustatakse seetõttu nagu tavaline tööaeg.
Kui pooled soovivad, siis võivad nad leppida kokku ületunnitöö rahalises hüvitamises, milleks on töötaja 1,5 kordne töötasu.

- Kolmekuningapäev (6. jaanuar) ja taevaminemispüha (40 päeva pärast ülestõusmispühi) ei ole Eestis puhkepäevad.

- Töötaja igaaastane puhkepäevade periood on 28 kalendripäeva, kui pooled pole kokku leppinud pikemat perioodi või kui pole seaduses teistmoodi sätestatud. Puhkusepäevade arv ei kasva staažiga ning päevade arv jääb samaks nii 1 kui 5 aastat töötanud töötaja jaoks. Igaaastane puhkusepäevade arv töötajatele, kes saavad toetust töövõimetuse eest, on 35 kalendripäeva. Haridus- ja teadustöötajate jaoks on igaaastane puhkepäevade arv 56 kalendripäeva.

- Ravikindlustus peatub kahe kuu möödumisel töötamise registrisse kantud töötamise peatumise alguskuupäevast.

Soomes toimub eeloleval reedel ulatuslik hoiatusstreik. Ametiühingute poolt korraldatav meeleavaldus kutsutakse ellu protestimaks Soome valitsuse kärpekavade vastu.

Kirjuta milliseid mõtteid soomlaste streik tekitab ja kuidas meeleavaldus sinu reedest päevaplaani mõjutab selle loo kommentaariumisse või aadressile uudised@arileht.ee !