EOKL juhatuse esimehe Priidu Pärna sõnul on see väike samm õiges suunas, et lõpetada põhiseadusvastane olukord, kus eraõiguslikud võrguettevõtted kasutavad eraomandit sisuliselt tasuta. Loodame, et maamaksu kompenseerimist alustavad Eleringi eeskujul ka kõik teised võrguettevõtted.

Elektri ja gaasi süsteemihaldur Elering teatas eelmisel nädalal, et maksab talumistasuna maaomanikele välja summa, mis võrdub tehnorajatise kaitsevööndiga hõlmatud kinnistuosa maksimaalse maamaksuga.

„Kuna talumistasu regulatsioon on puudulik, saame maksta tehnorajatisi taluvatele maaomanikele tänavu talumistasuna välja maamaksu kaitsevööndi ulatuses, vabastades maaomanikud sellise maaomandiga seotud otsesest kulust. Maamaksu ulatuses talumistasu maksmise kohustuse osas valitseb meie hinnangul selgus lähtuvalt riigikohtu otsusest ja sellest ka lähtume. Kindlasti ei ole see maaomanike poolt vaadates piisav, aga siiski samm edasi võrreldes varasemate talumistasudega,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi.

Täpsem info talumistasu kohta on leitav Eleringi ja Elering Gaasi kodulehelt. Taotlus tuleb esitada kodulehtedelt leitaval blanketil, saates selle elektronposti aadressile ene.antik@elering.ee või info@elering.ee või ka kirja teel aadressile Elering AS, Kadaka tee 42, 12915 Tallinn. Talumistasu makstakse välja tavapäraseks tähtajaks ehk 1. detsembriks.
Need talumiskohustusega kinnistute omanikud, kes on taotluse esitanud mõnel varasemal aastal, ei pea taotlust uuesti esitama, välja arvatud juhul, kui nende pangakonto number või muud olulised andmed on vahepeal muutunud.

Riigikohus tunnistas juba 2012.a õiguskantsleri taotlusel põhiseadusvastaseks riigi kehtestatud talumistasud, mis olid naeruväärsed ja tähendasid enamasti sentide maksmist maaomanikele. Riigikohus oli seisukohal, et talumistasu peab katma maaomaniku otsesed kulud ja lisaks sisaldama kohast hüvitist maa kasutamise eest. Võrguettevõtjad on rohkem kui 2,5 aastat oodanud valitsuse poolt uute määrade kehtestamist.

Pärna sõnul on justiitsminister Urmas Reinsalu lubanud selle rohkem kui 10 aastat kestnud põhiseaduslike vaidluste saaga lahendada ning esitada valitsusele sel sügisel oma ettepanekud.