Uuring viidi läbi tänavu aprillis erinevates Eesti linnades ning selgus, et salakaupa tarbitakse enim Kirde-Eestis Narvas (42%), Sillamäel (33%), Kohtla-Järvel (32%), Jõhvis (26%) ning Kagu-Eestis Valgas (34%). Üleriigiline tarbimine on vähenenud 1.4 protsendipunkti võrreldes 2015. aasta esimese kvartali tulemustega ning 3.2 protsendipuntki võrreldes eelmise aasta sama ajaga, teatas tubakatootjate liit.

Venemaa on endiselt suurim maksumärkideta sigarettide laekumise allikas (50.1%), järgnevad Valgevene (30.6%) ning maksuvabad sigaretid (12.2%). Venemaalt pärineva kauba esinemissagedus pole võrreldes aasta taguse ajaga suurt muutust läbi teinud.

Vähenenud on Valgevene sigarettide osakaal, mis aasta tagasi moodustas üle kolmandiku Eestisse saabuvast salakaubast. Samal ajal on maksuvabade sigarettide osakaal 2.2 protsendipuntki võrra suurenenud. Üleüldiselt on olukord oluliselt paranenud võrreldes näiteks 2013. aasta algusega, kui salakaup moodustas 24% riiklikust tubakaturust.

Salasigarettideks peetakse võõramaiste märkidega suitsupakke, millel pole Eesti maksumärke, kuid ka võltsitud toodangut. Võltsitud tooted moodustavad salakaubast 1.5%. Eesti maksumärgistuseta, kuid disainilt originaalile sarnanevad tooted ei läbi kvaliteedikontrolli ning sigarettide tarbija võib mõelda, et ta tarvitab kaubamärki, mida müüakse seaduslikul turul, kuid mis tegelikult ei vasta Euroopa Liidu ega Eesti valitsuse poolt seatud toodete kvaliteedi standarditele.

Kaubamärgid, mis on esindatud vaid välismaiste maksumärkidega, moodustavad 9.6% kogutud sigaretipakkidest. Kolm enim esindatud välismaiste maksumärkidega brändi on Bayron (19.4%), Fest (13%) ja NZ (11%).

Globaalne turu-uuringu firma Nielsen koostab uuringut kaks korda aastas. Viimane uuring viidi läbi 14 Eesti linnas ning kokku koguti 3300 sigaretipakki. Kogutud sigaretipakkide arv oli proportsionaalne linna elanike ja kogu rahvastiku arvuga. Uuring viidi läbi ajavahemikus 14.04.-23.04.2015.

Metodoloogia on kooskõlastatud Euroopa Pettustevastase Ametiga (OLAF) ja uuringu finantseerimisel osalesid neli suurimat tubakatootjat: British American Tobacco, Imperial Tobacco Limited, Japan Tobaco International, Philip Morris International.