Keskkonnainspektsiooni avalike suhete nõuniku Leili Tuule edastusel selgus kala päritolu tõendavatest dokumentidest, et keskkonnanõuete rikkumist siiski toime ei pandud.

„Nimetatud neli kala, mis olid väiksemad sel hetkel kehtivast alammõõdust, olid püütud 2014. aasta sügisel, kui Peipsi järvel kehtis kohale alammõõt 25 sentimeetrit (kalad olid säilitatud edasimüüja juures külmikus, aga see on juba teine, mitte keskkonnakaitseline küsimus - L.T.)," selgitas Tuule.

Kalade alammõõdud on sätestatud kalapüügieeskirjas, lisaks sellele võib keskkonnaminister ajutiselt suurendada või vähendada kalaliikide alammõõte Peipsi, Lämmi- või Pihkva järvel, kui see on vajalik kalavarude kaitseks, tulenevalt Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni valitsuste vahelise Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järve Kalapüügi Komisjoni soovitustest.

Augusti lõpul ütles Rimi Delfile kommentaariks, et kõnealune kala pärines hankijalt Gourmethouse, kellel lasub täielik vastutus toote letile jõudmise osas.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid