Kellele ja kui palju Rosimannusele kuuluv äriühing OÜ Väädi seda ainet müüs, ta ei ütle viidates ärisaladusele.

Rosimannus kirjutas Väädi tegevusaruandes, et Väädi on valdusfirma, mis tegutseb 2004. aastast. "Firma missiooniks on ainuomanikule majandusliku eneseteostuse ja –arendamise pakkumine ning tema hea- ning rahulolu suurendamine suurema isikliku finantssõltumatuse saavutamise kaudu. Põhilisteks tegevusvaldkondadeks on säästude investeerimine, varade haldamine ning nõustamisja juhtimisteenuste pakkumine. 2014. aasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad OÜ Väädi (emaettevõte) ning tema tütarettevõtete OÜ Input Industries Inc. ja Happy Hydrocarbons OÜ finantsnäitajad," seisab tegevusaruandes.

Mullu suurendas Väädi oluliselt vara, 2013. aasta 357 895 eurolt mulluse 581 584 euroni. Kohustused suurenesid kaks korda: 65 000 eurolt umbes 135 000 euroni.

2013. aastal oli Väädi müügitulu 195 786, mullu 153 111 eurot. Väädi 2013. aasta kasum oli 178 085, eelmisel aastal 152 979 eurot.