Paraku on kapo aga asutus, kes ei kommenteeri oma pooleliolevaid menetlusi ning ka rahandusministeerium ei saa seda teha.

Kapo poolt 22. septembril rahandusministeeriumile saadetud kaks identset dokumenti kannavad pealkirja „Päring riigihangete registrist“.

Päring on märgitud asutusesiseseks kasutamiseks ja salastatud viieks aastaks, kuna tegemist on kriminaal- ja väärteomenetluses kogutud teabega.

Rahandusministeeriumi allasutuste hulka kuuluvad näiteks Maksu- ja Tolliamet, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Statistikaamet.

Rahandusministeeriumi hallata on ka riiklikud äriühingud Eesti Energia, Eesti Loto ja Riigi Kinnisvara AS ning ka SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rahandusministeeriumist öeldi pärast selle uudise avaldamist, et ühtegi nende allasutust uurimine siiski ei puuduta.