Eelnõuga tõstetakse keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti, maaameti, muinsuskaitseameti, veeteede ameti, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, tehnilise järelevalve ameti,
konkurentsiameti, maanteeameti, ravimiameti, terviseameti ning välisesinduste toimingute riigilõive vastavalt kulude tegelikule suurenemisele või siis osaliselt ka ekvivalendipõhimõttest lähtudes.

Ärileht toob ära lühikese nimekirja mõningatest huvitavamatest ja suuremates riigilõivu muudatustest, mis uuest aastast kehtima hakkavad:

- Maavara geoloogilise uuringu loa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 225 eurot. Eelnõu kohaselt tõuseb riigilõivumäär 400 euroni.

- Maavaravaru kaevandamisloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 225 eurot. Eelnõus kavandatava muudatusega tõuseb maavaravaru kaevandamisloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutav riigilõiv 500 euroni.

- Jäätmete riikidevahelise veo loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse
riigilõivu praegu 20 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 200 eurot.

- Universaalse postiteenuse tegevusloa taotluse läbivaatamise
eest tasutakse riigilõivu praegu 890 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1180 eurot.

- Lootsi kvalifikatsioonieksami ja lootsitasõidu eksami vastuvõtmise eest tasutakse praegu riigilõivu 30 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 400 eurot.

- Raudteeveeremi ehituseks tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 640 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 1200 eurot.

- Väljaspool lõhkematerjaliladu lõhkematerjali hoidmise loa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 32 eurot. Eelnõu kohaselt tõuseb riigilõiv 385 euroni.

- Raudteeveeremi raudteeliiklusregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu veduri puhul praegu 77 eurot. Eelnõu kohaselt on uus riigilõivumäär 320 eurot.

- Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 31 eurot ja välisesinduses 35 eurot. Eelnõu kohaselt tõuseb Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliikme tähtajalise elamisõiguse taotluse läbivaatamise korral välisesinduses riigilõiv 35 eurolt 50 eurole.

- E-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 50 eurot ja välisesinduses 80 eurot. Eelnõu kohaselt on tuleb mõlemal juhul tasuda riigilõivu 100 eurot.

- Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 39 eurot. Eelnõu kohaselt tõuseb riigilõivumäär 100 euroni.

- Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete lähteainete käitlemise tegevusloa andmise või uuendamise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu praegu 32 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 150 eurot.

- Loodusliku mineraalvee tunnustamismenetluse eest tasutakse riigilõivu praegu 220 eurot. Eelnõu kohaselt on uueks riigilõivumääraks 415 eurot.

Täispika nimekirja riigilõivu muudatustest leiab siit.

Seadusemuudatustega ei kehtestata uusi lõivustatud toimingute liike. Riigilõivuseaduse muutmise seadus jõustub 1. jaanuaril 2016, teatud lõivude tõusud jõustuvad 1. veebruaril 2016.

Eelnõu jõustudes suurenevad riigieelarve tulud vähemalt ühe miljoni euro võrra aastas. Uute riigilõivumääradega on arvestatud ka juba 2016. aasta riigieelarves.