Sektori krediidikahjum on suurenenud 2,1%lt 2,7%ni ning selles sektoris on ka kõige rohkem üle 30 päeva vanuseid tasumata arveid (46%). 83% vastajate hinnangul on maksetega hilinemise põhjuseks rahalised raskused.

Maksetega hilinemise tagajärjed on ulatuslikud. Krediidikahjumi määraks Euroopas on 3,1% ehk eelmisel aastal kanti ebatõenäoliselt laekuvana maha 289 miljardit eurot.

Majandussektoreid mõjutab arvete mittetähtaegne laekumine erinevalt. Ehitussektori krediidikahjum jäi samale tasemele eelneva aastaga võrreldes. Ettevõtted kandsid kahjumisse 3,9% käibest. Ehitussektorit mõjutavad hilinenud maksed kõige rohkem.

Kuigi ettevõtete vaheline maksetähtaeg on 28 päeva, tasutakse 40% arvetest rohkem kui 31 päeva peale maksetähtaega. 11% arvetest on 90 päeva möödudes ikka veel tasumata. Hilinenud maksed on 53% vastajate arvates suurim likviidsuse vähenemise põhjus ning 50% vastajatest kaotavad seeläbi sissetulekutes.

Intrum Justitia Euroopa Maksetavade Raport 2015 näitab, et hilinenud maksed ohustavad töökohti. Peaaegu pooled (46%) transpordi ja ladustamise valdkonna vastajatest tunnistavad, et hilinenud maksete tõttu ei saa nad palgata uusi töötajaid. 42% kinnitavad, et nad palkaksid kohe uusi töötajaid kui arvete laekumine toimuks kiiremini.