President Ilves rõhutas oma sõnavõtus, et riigi digitaalne areng toob kaasa inimeste parema kaasatuse ühiskonna protsessidesse ja innovatsiooni leviku, mis elavdab majandust. “Aga et selleni jõuda, ei piisa ainult kaablist, suurem osa tööst on vaja teha riigi juhtimise, erinevate regulatsioonide ja seadusandluse tasandil,” lisas ta.

Riigipea nentis, et Euroopa Liidu üheks suurimaks vajakajäämiseks on riigipiiride üleste e-teenuste võrgu ehk ühtse digituru puudumine, mis näiteks Ameerika Ühendriikides toimib väga hästi. “Euroopa Liidu probleem seisneb selles, et meil on 28 erineva maksusüsteemiga digiturgu ja see mõjutab meie majanduslikku konkurentsivõimet. Euroopa ei suuda enam USA ega Aasiaga konkurentsis püsida ja me kaotame aastas sadu miljardeid dollareid,” ütles president Ilves.

Lisaks president Ilvesele kõnelesid Maailmapangas Taimar Peterkop Eesti Infosüsteemi Ametist, Villem Alango Datel’ist ja e-Riigi Akadeemiast, Arne Ansper Cybernetica’st, Kris Hiiemaa Erply’st, Taavi Einaste Nortal’ist, Tiit Anmann SignWise’ist ning Andrus Viirg EAS’ist.

Üritusel räägiti meie tehnilistest lahendustest nagu digitaalne identiteet ja X-teening tutvustati laiemalt Eestile omast mõtteviisi – avatust tehnoloogiale ja innovatsioonile, mis võib olla võtmeks teiste riikide arengule. Sündmuse eesmärk oli luua kontakte Maailmapangaga ja suurendada Eesti ettevõtete võimalusi olla kaasatud panga eri valdkondade projektidesse arenguriikides.

President Ilvese ja Maailmapanga peaökonomisti Kaushik Basu ühisel juhtimisel valmistatakse ühtlasi ette 2016. aasta Maailmapanga arenguraportit "Internet ja areng". Eestil on unikaalne võimalus raporti kaudu jagada oma e-riigi ülesehitamise kogemust ning kujundada valdkonna mõtlemist, seda eriti arengumaades ja rahvusvahelistes organisatsioonides. Raport uurib, kuidas saaks infotehnoloogiale toetumine mõjutada majanduskasvu ja avaliku sektori tõhusust, millised muudatused oleksid vajalikud nii seadusandluses, haridussüsteemis ja institutsioonides ning kuidas mõjutada ühiskonda olema muutustele vastuvõtlik ja avatud.