Laupäeval Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi korraldatud sügiskoolis Käärikul esinenud Eesti Panga president Ardo Hansson toonitas rahapoliitikast rääkides, et rahapoliitikaga ei saa mõjutada majanduse pikaajalist kasvu, vaid ainuke viis kasvu tagamiseks on teha struktuurireforme, teatas Eesti Pank.

Majandusteadlased on valdavalt seisukohal, et pikemas perspektiivis ei ole raha kogusel mõju majanduskasvule, küll aga hindadele. „Hinnastabiilsus on hea nii majapidamistele, kelle jaoks on oluline raha ostujõu säilimine, kui ka ettevõtjatele, kes vajavad oma plaanide tegemiseks tegevuskeskkonna stabiilsust,“ ütles Hansson. Euroala keskpankade eesmärgiks on säilitada hinnastabiilsust, hoides inflatsiooni keskpikas perspektiivis alla 2%, kuid selle lähedal.

„Inflatsiooni kontrolli all hoidmiseks on oluline keskpanga sõltumatus, sest ajalooline kogemus on näidanud, et kui rahapress anda valitsusele, on sageli tulemuseks kõrge inflatsioon,” rääkis keskpanga president Hansson.

Hansson viitas, et eelarve- ja rahapoliitikaga saab siluda majandustsükli mõjusid – vastavalt vajadusele majanduskasvu kas ergutada või jahutada. „Vaatamata keskpankade kasvanud rollile majanduspoliitikas on oluline mõista, et rahapoliitika ei asenda struktuurireforme ega vajadust riigi rahanduse usaldusväärsust parandada,“ märkis keskpanga president. „Pikaajalise mõjuga ja majanduse arengu jaoks olulisemad on investeeringud inimkapitali ja põhivarasse. Reformid jällegi parandavad konkurentsivõimet ja arendavad investeerimiskeskkonda,“ toonitas Hansson.