Esmased töötuabiraha taotlused vähenesid 3. oktoobril lõppenud nädalaga 13 000 võrra 263 000-le.

Tegemist oli järjest 31. nädalaga, kui uute töötuabirahade taotlejate number oli alla 300 000 taseme. Seda loetakse tavaliselt tugevneva tööturu märgiks. Analüütikud ootasid 274 000 uut töötuabiraha taotlejat.

Äridel näib olevat koondamiseks vähem põhjuseid, kuid nad on ka võtmas vähem uusi töötajaid. Septembris loodi 142 000 uut töökohta ja augustis 136 000. Eelnenud kuudel loodi iga kuu umbes 200 000 uut töökohta.