Tombergi sõnul tuleks selgelt sõnastada Eesti väljakutsed, milleks on tema hinnangul eksport, välisinvesteeringud ja haridus. „Peame eelisarendama valdkondi, milles oleme edukad, nendeks on näiteks masinatööstus, elektroonikatööstus, infotehnoloogia, puitmajaehitus ja laevaehitus. Just neile peaksime oma põhitähelepanu suunama. Me ei saa tegeleda kõigega, kuid saame anda täiendavat tuge oma ekspordiliidritele,“ selgitas Tomberg.

Investeeringute poolelt tõi ta välja investeeringute strateegilise juhtimise. „Oluline on rakendada ellu Team Estonia kontseptsioon. Samuti on võtmetähtsusega juhtida strateegiliselt välisinvesteeringuid, mida soovime Eestisse tuua. Selleks tuleb esmalt täpselt sõnastada investeeringute aastased eesmärgid. Vähem oluline ei ole ka teenuskeskuste väljaarendamine ja kõrgkoolide koostöö olulisemate välisinvestoritega,“ loetles Tomberg eesmärke välisinvesteeringute suunal.

Teaduse ja majandusarengu koostöö poolelt tõi Hanno Tomberg välja ülikoolide tehnoloogiasiirde alase ühistegevuse ja rahastamise sidumise ettevõtluslepingute mahuga. „Akadeemilise kompetentsi loomine majandusarengu jaoks on võtmesõna. Mõistlik on seda teha, vähendades dubleerimist ülikoolide vahel ja püstitades majandusarengule kaasa aitavatel erialadel riikliku tellimuse. Lõppeesmärgiks peaksime seadma selle, et meie ülikoolide lõpetajad leiavad endale samal erialal ka töökohad,“ ütles Tomberg.

EASi autorikonverents „Liftiga tulevikku. Totaalne muutumine“ toimus üle-eestilise ettevõtlusnädala raames.