Kui Taavi Kotka astus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis side ja riigi infosüsteemide asekantsleri kohale, oli selge, et e-riik saab varasemast rohkem tähelepanu. Tema üks peamisi nõudmisi oli, et eri ministeeriumid ja nende haldusala asutused teeksid selge innovatsiooniplaani.

Tegemised peavad olema koordineeritud ja tulemused selged. Raha peab kasutama nutikalt.

Meie e-riik pole kaugeltki valmis, paberimajandust ja liigset bürokraatiat on siiani palju. Eri asutused elavad erinevat e-elu, sest süsteemid ei haaku omavahel. Ärileht uuris, milliseid lahendusi ministeeriumid lähiaastatel kodanike ette toovad, ja avastas palju huvitavat.