Veebis avaneb aadressil http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=mainlist&lang=et selline börsiinfo lehekülg.

Esimeses tulbas on ettevõtte nimi, Aktsia sümbol, valuuta. See on vist jäänud sinna jäänukina, sest kõigis Balti riikides kehtib euro ja börsiinfo on eurodes. Viimane hind näitab kõige värskemat aktsia hinda. Sulgemishind on aktsia hind ajal, kui börsil lõppes kauplemine. Järgneb aktsia hinna protsentuaalne muutus võrreldes eelmise sulgemishinnaga. Ostuhind näitab, milline on parim hind millega investor saab aktsiat müüa ja müügihind parimat hinda, millega saab investor aktsiat osta. Teh. näitab päeva jooksul tehtud tehingute arvu. Kogus näitab mitu aktsiat on päeva jooksul omaniku vahetanud ja käive nende aktsia börsikäivet. Siis on veel üks huvitav tulp IL, kus pdf. faili sümbolile klikkides avaneb Morningstari ja börsi koostöös valminud aktsia taustainfo leht.

Failist leiab graafiku, mis näitab kui palju on vähem kui 4 aasta jooksul kasvanud aktsiatesse investeeritud 10 000 eurot. Selle kõrval on ettevõtte lühiprofiil, taustainfo, ettevõtte juhtide nimed, ja välja makstud dividendid.

Aktsiagraafiku all on aktsia aastatootlused ja perioodide tootlused. Seejärel on koos trendidega näha ettevõtte majandusnäitajad nagu käive ja kasum, jms. Järgneb valik suhtarve.

Teiselt leheküljelt saab teda ettevõtte võtmenäitajate keskmised kasvunumbrid, kasumlikkuse analüüsi, suhtarvude näidud ja võrdlusgrupi (sama sektori ettevõtted).

Minnes tagasi põhitabeli juurde ja klikates mõne konkreetse aktsia peale saab täpsemat infot antud aktsia kohta. Kauplemine alljaotuses on kuvatud esilehel olev börsiinfo teisel kujul. Siin on ka päeva aktsiagraafik, turusügavus – mis näitab viitajaga kui paljudele aktsiatele oli millisel hinnatasemel tehinguhuvi. Selle kõrvalt leiab tehtud tehingute nimekirja, kus on näha tehingu aeg, hind ja omaniku vahetanud aktsiakogus.

Teine vaade on reaalajas, kus on värskem hinnainfo kui eelmises vaates.

Ajaloo peale klikates tuleb nähtavale aktsia ajalooline ehk pikaajaline aktsiagraafik. Osa perioode on lihtsalt valitavad, kuid saab ka ise sisestada graafiku alguse ja lõpukuupäeva. Graafiku all on võimalik laadida maha börsiinfo näiteks Exceli tabelis kasutamiseks CSV vormingus.
All on ka väärtpaberi kauplemisajalugu aastate lõikes.

Eraldi vaates saab näha loetelu viimati avaldatud börsiteadetest. Alajaotuses aruanded leiab ettevõtte avaldatud kvartaliaruannete ja aastaaruannete valiku ning selle alt finantsandmed, mis on sisuliselt Morningstari aktsia kohta kokku pandud pdf-i faili info teisel kujul esitus.

Alajaotuses väärtpaber saab teada, mitu aktsiat on ettevõttel ning kui suur on aktsia nominaal. Ka leiab sealt üle 5% osalusega aktsionärid ja nende osalused.

Alajaotuses ettevõttest saab ettevõtte taustainfo, mille on kokku pannud ja mida uuendab ettevõte ise.