"Veidi lühema aja jooksul kui aasta oleme riigi õigusabi pakkunud rohkem kui 100 erinevas haldusasjas. Varasem keskmine nõustamisjuhtumite arv oli umbes 33 asja aastas," märkis Villy Lopman advokaadibüroost Rask.

„Oleme abistanud inimesi vaidlustes maksu- ja tolliametiga, kohalike omavalitsustega, politsei ja piirivalveametiga ning sotsiaalkindlustusametiga. Oleme tegelenud ka paljude varjupaigataotlejate juhtumitega. Kokkuvõttes oleme veidi vähem kui 12 kuuga sisuliselt ära teinud enam kui kolme aasta töö," selgitas Lopman.

2014.aasta augustis võitis advokaadibüroo RASK advokatuuri korraldatud konkursi riigi õigusabi osutamiseks haldusasjades alates 1. novembrist 2014 kuni 31. detsembrini 2016.

Riigi õigusabi osutamise raames on selgunud, et sellise võimaluse olemasolu ei ole paljudele teada, mistõttu ei jõua õigusabi kõigi abivajajateni.