Äriseadustik tagas omandi kaitse ja andis voimaluse suurele inimeste ringile ettevõtlises osaleda, teatas justiitsministeerium.

Justiitsminister Urmas Reinsalu tunnustas toonast äriseadustiku loomise kolmeliikmelist komisjoni, kuhu kuulusid Villu Kõve, Priit Kama ja Andres Vutt.

Reinsalu sõnul peab tänane Eesti õigusüsteem seadma ühe olulise mõõdupuu, milleks on SKP kasv riigis. „Reeglid ei tohi muutuda asjaks iseeneses. Meil on täna aset leidmas seaduste massootmine, mis tuleb peatada. Ei ole normaalne, et 1. jaanuaril 2014 kehtinud 386 seadusest on pooleteise aastaga muudetud juba 320 seadust,“ märkis Reinsalu.

Justiitsminister ütles, et ärikeskkonna konkurentsivõime ja majandust vähem koormav seadusloome omavad otsest seost ühiskonna jõukusega.

Äriseadustiku juubelikonverentsil osaleb üle 500 Eesti juristi ja majandustegelase.