"Dividenditulu ja palgatulu on erinevad tululiigid. Maksustamispraktikas palgatulu maksustatakse sotsiaalmaksuga, dividenditulu aga mitte, sest see tululiik on passiivne kapitalitulu ja oma olemuselt pole see tululiik kuidagi seotud töösuhtega," selgitas Sõerd.

Sõerdi sõnul peletaks kapitalitulu sotsiaalmaksuga maksustamine investoreid ja tõrjuks eemale investeeringuid. "Pealegi saavad suurima osa dividenditulust mitte eraisikud vaid äriühingud," märkis Sõerd ja lisas, et äriühingutel pole vaja raviteenuseid ega pensioni. "Seega dividendide sotsiaalmaksuga maksustamisega kannataks majanduskeskkond ja riigi majanduse konkurentsivõime ning läbi selle kaotaksime tulevikus ka maksutulu."

"Omaette teema on aga see, millist tulu saab lugeda kapitalituluks," nentis Sõerd. "Kapitalitulu saadakse olemuslikult ikkagi investeeritud kapitalilt. Praktikas võib olla ka nii, et osaühingu kaudu osutatakse teenust, kapitali pole investeeritud ja sellel teenusel on töösuhtele omased tunnused. Siin on arutelu koht, kas on vaja maksuseadusi täpsustada ja täiendada või jääb maksustamspraktika kohtulahendite kujundada."

Euroopa Parlamendi saadik Indrek Tarand tegi Kuku raadio saates "Keskpäevatund" ettepaneku, et Eestis võiks dividendid lisaks tulumaksule maksustada ka sotsiaalmaksuga.