Võimalus kasutada aastas kolme tervisepäeva, ilma et peaks arstilt haiguslehte nõutama, tundub tänapäeva noortele töötajatele utoopilisena. Kulub tükk aega, et neid veenda: nii tõesti kunagi oli. On ettevõtteid, kus tervisepäevad on ka praegu töölepingutesse kirjutatud ja nende kasutamist reguleerib töösisekorraeeskiri. Kuid neid ettevõtteid pole Eestis palju.

2002. aastani sai iga töötaja tööandjale haiguslehte esitamata täiesti ametlikult puududa kuni kolm päeva aastas. Enamasti maksti nende päevade eest ka palka, kuid see polnud kindel reegel. Kümme aastat varem elasid töötajad veelgi paremini: kas haiguse tõttu või kuni 14-aastase lapse põetamiseks võis aastas töölt ära olla lausa viis päeva, millest kaks hüvitas haigekassa avalduse alusel. See oli sätestatud 1991. aasta ravikindlustusseaduses.