1971. aastal ehitatud alajaama uuendamise tingis töökindluse ja võimsuste suurendamise vajadus. „Vanad seadmed ei taganud enam piisvalt võimsusi tarbimise kasvuks ega võimaldanud kiire arenguga piirkonnas uute tarbijate elektrivõrguga liitumist,“ põhjendas investeeringu olulisust Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend.

Ehitustööde käigus valmis kaasaegne alajaamahoone, kuhu paigaldati uued jaotusseadmed ning automaatika- ja juhtimisseadmed, mis võimaldavad kõiki lülitamisi teha distantsilt ja oluliselt lühendada rikete avastamise ja kõrvaldamise aega.

Kose 35/10 kilovoldine piirkonnaalajaam on oluline sõlmpunkt Harju maakonna elektrivõrgus. Aastas läbib alajaama ligikaudu 31 300 MWh elektrienergiat. Alajaama uuendamise töid teostas ABB AS.

Kose alajaama uuendamisega valimis esimene etapp suuremast projektist, mille raames uuendatakse kahel järgneval aastal ka alajaama kõrgepinge osa ning rekonstrueeritakse Kehra ja Kose vaheline elektriliin.

Kokku investeerib Elektrilevi käesoleval aastal Harjumaa elektrivõrgu uuendamisse ligikaudu 19 miljonit eurot, mille eest ehitatakse 237 uut alajaama ja rajatakse 633 kilomeetrit ilmastikukindlaid elektriliine. Järgmisel aastal jõuavad Harjumaal suurte piirkonnaalajaamade uuendustööd lõpule ka Kuusalus, Keilas ja Mustamäel.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eestis enam kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguseadmetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja arvatud Läänemaal, Viimsis ja Narvas. Elektrilevi haldab ligikaudu 64 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama.