Ärgem unustagem, et tegemist on siiski vaid äriühinguga ning nagu näha ei ole midagi asendamatut. Pühapäevast alates on olemas uus lennundusettevõte ning eestlased lendavad nii või teisiti edasi.

Estonian Airi piletiostjatele on majandus- ja taristuminister korduvalt rõhutanud, et paanikaks ei ole põhjust ning riik on lubanud viie miljoni euro eest hüvitada ostetud lennupiletid. See on hea, et reisijate peale on mõeldud, küll aga ei saa seda täheldada, et riik oleks mõelnud Estonian Airi töötajate peale.

Kurb on lugeda Jan Palmeri kolme halba ettepanekut oma lojaalsetele töötajatele nende tuleviku osas. Ettepanekutest kumab kahjuks läbi vaid see, et erinevalt reisijatest, ei ole mõeldud Estonian Airi töötajate töölepingute eelkõige seaduslikule ning väärikale lõpetamisele, mille kohaselt töötajad ei peaks oma väljateenitud ja ettenähtud tasudest loobuma.

Tõenäoliselt ei ole selleks vaja viit miljonit eurot. Asjaosalistel tasuks veelkord vaadata, kas selles rahakotis leidub selleks vahendeid, tõenäoliselt leidub.

Estonian Airi töötajatel ei ole mõistlik hr Palmeri ettepanekuid vastu võtta, kuna need on suunatud koondamishüvitistest loobumisele. Miks peaks töötaja loobuma talle ettenähtud koondamishüvitistest?

Töötaja omal soovil lahkumine on ilmselgelt halb valik, mis ei anna töötajale õigust taotleda töötukassast töötuskindlustushüvitist. Seega kaotab töötaja õiguse riigi poolt ettenähtud sotsiaalsele garantiile.

Töötukassa hüvitised tekitavad küsimusi

Täna ei ole Estonian Air veel pankrotis, kuid otsus on tehtud äriühingu likvideerimiseks. Töötajate jaoks tähendab see töökohtade kadumist ehk töölepingu lõpetamist tööandja tegevuse lõppemise tõttu (koondamine). Seega tuleks töötajatele kätte anda koondamisteated.

Kui etteteavitamistähtaja jooksul ei ole tööandjal tööd pakkuda, tuleb töötajale selle aja eest maksta keskmist töötasu. Töölepingu lõpetamine võib toimuda ka koheselt ning sellisel juhul tuleb töötajatele maksta kõik saada olevad tasud koheselt.

Täna kehtiv töölepingu seadus (TLS) on ilmselgelt töötajaid kaitsev. Olukorras, kus tööandjal tööd pakkuda ei ole, tuleb tööandjal töötajatele maksta keskmist töötasu. Sellisel ooteajal on töötajal õigus otsida teist tööd. Iseenesest ei ole keelatud mitme töölepingu olemasolu. Seega antud juhul uue töökoha leidmisel ei ole kohustust lõpetada lepingut eelmise tööandja juures.

Juhul, kui Estonian Airi likvideerimine päädib pankrotiga, tasub töötukassa töötajatele pankrotihüvitise, mis koosneb:

• saamata jäänud töötasust (hüvitatakse kuni töötaja kolme viimase töötatud kuu brutotöötasu ulatuses, kuid kokku mitte rohkem kui kolm Eesti keskmist brutokuupalka tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis);

• saamata puhkusetasu;

• töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised (enne või pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist) hüvitatakse kuni töötaja kahe kuu brutotöötasu ulatuses, kuid mitte rohkem kui üks Eesti keskmine brutokuupalk tööandja maksejõuetuks tunnistamisele eelnenud kvartalis.

Töötukassa poolt makstavad hüvitised ei ole tõenäoliselt sellises suuruses, mida töötajatel oleks vastavalt oma töö- või kollektiivlepingule õigus saada, kuid ilmselgelt on see parem valik kui sellest omal soovil loobumine.