"Kui otsustame praegu lõpetada lepingud kõikide töötajatega, siis on meil kohustus tasuda hüvitisi vastavalt Eesti seadusele ja kehtivatele kollektiivlepingutele," teatas Estonian Air.

Palmeri sõnul otsib ta lahendust, et teha kompromissettepanek nii töötajatele kui ka kreeditoridele lepingu lõpetamiseks ja hüvitiste tasumiseks lähtudes rangelt Eesti õigusaktidest.

"Meie kompromissettepanek, mille nõukogule kaaluda anname, on järgmine:

• Lõpetada kõikide töötajatega töölepingud, olenemata töötaja ametikohast ja muudest tema lepingus sätestatud tingimustest, vastavalt Eesti õigusaktidele – Töölepinguseadusele ja Töötuskindlustusseadusele, mitte kollektiivlepingutele.

• Teeme teistele kreeditoridele ettepaneku aktsepteerida töötajate eelistatud kohtlemist eeldusel, kui töötajad on nõus loobuma kõikidest teistest nõuetest firma vastu," selgitas Palmer.

Antud kompromisslahenduse korral oleks töötajatele makstav summa 4-5 korda suurem suhtelisest osast, juhul kui kõiki kreeditore oleks koheldud võrdselt ja mida näeb ette kehtiv seadus. Nimetatud kompromisslahenduse tingimuseks on see, et firma kõik kreeditorid nõustuvad eelpool nimetatud tingimustega.