„Eeldan, et see huvi ei võimaldanud piisavat ülemärkimist, mis taganuks positiivse aktsiahinna käitumise järelturul,“ ütles Superiast Henrik Igasta. "Ilmselt on tänastel omanikel ka varuplaan pangale uue kapitali kaasamiseks."

„Peamine põhjus oli minu arvates hinnastamine,“ ütles Trigon Capitali fondijuht Mehis Raud. „Antud juhul oli esialgse pakkumise miinimumhind turu jaoks liiga kõrge. Hiljem oldi küll valmis võtma ordereid ka allpool seda taset, aga IPO edasilükkamisega oldi juba jõutud tekitada negatiivne foon. Lisaks ei pruukinud müüjale turu poolt pakutav hilisem hinnastamine sobida. See on ikkagi lõpuks nende valik.“