„Selline liikluskorraldus nagu praegu on sellel Pärnu mnt lõigul on suretanud välja kogu selle lõigu äritegevuse, kontorite järel puudub sellel lõigul nõudlus. Ärid mis asuvad esimestel korrustel kiratsevad, on lahkunud või peavad seda mõtet," alustas Villemson.

Mehel on ka soovitus - korraldada parkimine nii nagu paljudes kohtades mujal Euroopas - ühe rattaga kõnniteel. Nii oli see ka enne muudatusi. See annaks tema sõnul tallinlastele võimaluse külastada lõigul asuvaid poode ja kontoreid. Parkimise aeg võiks olla kas või piiratud 15 minutiga. See võib olla ka kallis, aga vähemalt on võimalus olemas. See annaks võimaluse, et paljud töökohad säilivad ja väldiks ka linnaosa virelemist.

„Kuna tegu ei ole jalakäijate tsooniga Tallinna oludes, ja selleks ta ka ei kujune, sest linna keskus kaldub sadama poole, siis linnavalitsuse selline liikluskorraldus suretab välja tegelikult terve kõnealuse tsooni tegevuse. Seiske seal tänaval kas päeval või õhtul ja vaadake, mis toimub. See on inimtühi," tulistas Villemson.

Mees lisas, et nii Pärnu maanteel, kui ka teistes linna piirkondades tuleks kindlustada maksumaksjatele sellline liikumine, et oleks võimalik maksude jaoks raha teenida ja teistpidi ka raha kulutada.

„Äärmuslikud rohelised mõtteviisid on muidugi toredad, aga tihti mitte kõige targemad. Tallinn ei ole nii autostunud, et siin peaks rakendama absoluutseid piiranguid. Ei ole näha ka, et meie valitsus siia pool miljonit pagulast asustaks, kes linna ummistaks. Piirangud peaksid olema niisiis reguleerivad," ütles mees.

Hea lugeja, kui tihti satud kõndima või jalgrattaga sõitma Pärnu maantee Vabaduse väljak - kino Kosmos lõigul?