Ärileht avaldab Laido kommentaari täismahus:

"Esmalt eksperthinnangust. Tegime kolm pakkumist eksperthinnangu saamiseks. Ilves Ekstra ütles ära, Eesti Kunstiakadeemia pakkus Tallinna Tehnikakõrgkooli inimest, kes oli paraku juba läbirääkimiste laua taga. Valitud eksperdi nime jätaksin siiski enda teada. Olime teda varem kasutanud erapooletu eksperthinnangu saamiseks varasemalt vormielementide hanke hindamisel. Siis puudus tal seos pakkujatega. Võisime teda usaldada.

Pean mainima, et meil ei olnud esialgu hanke läbiviimisel plaanis kaasata eksperte, kes hakkaks andma hinnanguid tehniliste kirjelduste lõigete osas. Siiski leidsime koos hankekomisjoniga ja logistikabüroo juhtkonnaga, et me võiksime saada lisaks ka eksperthinnangu. Oluline on teada, et PPA ei ole varem selletaolist hanget korraldanud. Meie hankekomisjoni oli targu kaasatud siseministeeriumi ametnikud. Me jälgisime diletantse täpsusega iga komakohta kogu hanke menetluses. Viimase hanke komisjoni koosolekul mainisid kõik komisjoni liikmed, et nii detailset ja perfektset hanke läbiviimist ei ole varem PPA- olnud. Ministeeriumi liikmed rõhutasid hanke väga objektiivset ja head läbiviimist.

Hävitav hinnang, aga faktid puudusid

Siis tuli üllatus - ekspert andis hävitava hinnangu lõigetele. Just seda me küsisime- kas lõiked on piisavad ja kättesaadavad. Mida ekspert ei teadnud, oli fakt, et meil oli lisaks lõigetele ka joonised lõigete PDF variandis. Me saime faktiliselt tõestada, et ekspert valetas.
"Me jälgisime diletantse täpsusega iga komakohta kogu hanke menetluses."

Meile saadetud eksperthinnangut arutasime koos logistikabüroo juhtidega. See oli nii negatiivne, maha kopeeritud hinnang meedia negatiivsest arvamusest, et meil tekkis tõsine kahtlus, kas tegu on objektiivse hinnanguga. Me arutasime logistikabüroos, mida ette võtta ja otsustasime eksperdi kutsuda PPA- e, et arutada punkt punktilt läbi negatiivse arvamuse argumendid. Seda faktiliselt. Paraku ei olnud ekspert nõus meile tulema. Faktid puudusid. Ma sain teada, et " kõik Eestis ju teavad...." Vestluse käigus selgus asjaolu, et ekspert ei olnud erapooletu. Ta oli seotud ühe konkreetse hanke pakkujaga. Eksperthinnangut võis seega võtta kui erapoolikut arvamust, mis halvustas arenduse läbiviijat ja oleks subjektiivselt mõjutanud hanke kulgu. Kogu arvamusest kõlas läbi subjektiivsus.

PPA- direktori asetäitja Tauno Tuisk küsis vaid korra minult eksperthinnangu tulemust. Ma ei varjanud selle dokumendi olemasolu. Vastupidi, andsin ise selle dokumendi olemasolust Tauno Tuisule teada. Andsin ka teada, et dokument ei ole objektiivne ja me ei saa seda kasutada. Tauno Tuisk selle seletuse peale ei nõudnud minult uuesti eksperthinnangut. Minu vastusele reaktsiooni ei olnud.

Hanke pakkumused jäid ettenähtu piiresse

Veel selle nädala alguses oli Tauno Tuisu otsus, et me saame hanke kuulutada positiivselt lõppenuks. Vastav otsus oli kõikide hanke komisjoni liikmete poolt kinnitatud. Kõik arvutused hanke tulemuste kohta on avalikud ja kättesaadavad hangete keskkonnas.

Hanke maksumus on maksimum, milliseid kulutusi hankija teha võib. Miinimum on fikseeritud hanke eeldatava maskumusega.

PPA-s on hanke menetlemise kord fikseeritud. Selle põhjal peab hanke läbiviimisel taotluses ära märkima hanke maksumuse ja turu- uuringu hankes toodud tingimuste kohta. Püsikulud hanke kohta olid määratud ja summa oli 1,7 kuni 2,3 MEUR. Sellesse vahemikku kvalifitseerusid mõlemad pakkujad.
"Ka varasemalt on Tarmo Tuisk otsinud põhjuseid minu vallandamiseks."

Miks PPA prioriteedid muutusid, ma ei tea, faktid puuduvad. Küll on ilmselge, et hea maine säilitamisel on hea pigem lavastada keegi süüdi, kui tunnistada, et meie prioriteedid muutusid. Ma ei taha siin väita, et PPA juhtkond ise soosis näiteks teist pakkujat. Samas on Tauno Tuisu käitumine täiesti arusaamatu. Tean, et ka varasemalt on ta otsinud põhjuseid minu vallandamiseks. Selline käsk on antud varasemalt minu otsesele juhile.

PPA ei väärtusta vormi

Miks Veiko Kopamees [logistikabüroo juht-toim] tagasi astus? Tal, ma arvan, ei olnud valikut. Ka mulle anti võimalus ise lahkumisavaldus kirjutada. Kuna olen veendunud oma süütuses, ma ei saanud selle ettepanekuga nõustuda. Pigem tõestan, et mulle süüks pandud asjaolud ei vasta tõele. Argumendid on tõsised.

Minu hinnangul ei olnud hankes toodud vormielementide hinnad utoopilised. See näitas kätte turuhinnad masstootmise puhul. Üksikult võttes olid hinnad mõlema pakkumise puhul kordades madalamad, kui sama toodete hinnad jaemüügis. Seega ei saa väita, et mõlemad pakkujad oleksid oma hindades olnud utoopilised.
"Vormikandjatel oleks aeg aru saada, et uut vormi ei tule niipea. Kui üldse."

Mina olen seisukohal, et juhtkonna prioriteedid asetusid ümber, PPA juhtkond ei väärtusta vormi, et uue vormi kättesaadavuse huvides hanke positiivseks oleks kuulutanud.

Ahistavad küsimused

Üks oluline detail, mida soovin märkida. Kogu hanke jooksul ei teinud ma ühtegi otsust üksinda, vaid arutasin argumendid läbi hankekomisjoniga, logistikabüroo juhtidega. Mida Tauno ei pruugi teada, on fakt, et hanke käigus esitati ka väga ebameeldivaid ja mõnitavaid küsimusi. Kui eraisikut ahistatakse, pöördub ta politseisse. Esitasin meie juriidiliste küsimustega tegelevatele inimestele küsimuse - kelle poole mina peaksin pöörduma, et saada kaitset sellele mõnitavale ahistamisele, mida kogesin üle 60 küsimuse laekumisel [hanke käigus esitasid pakkujad hankekeskkonna kaudu küsimusi-toim]. Nägime seal lausa kättemaksu. Nimelt oli üks pakkujatest Reorgiga ühispakkumise teinud Profline, kelle ühe omaniku õde vabastati eelmisel aastal töölt kahtlustusega.

Ja samas teadsime, et puhtalt meedias toodud faktide põhjal ilma tausta kontrollimata alustas siseministeerium auditit PPA juhtkonna ettepanekul. Taas kontrollimata eelnevalt fakte. Nagu me teame, audit olulisi vigu ei leidnud.

Mina olen seisukohal, et kõik hanke komisjoni otsused olid rangelt kollektiivsed, igati kontrollitud ja põhjendatud ning tehtud heas usus saada PPA teenistujatele parim vorm. Me järgisime protokolli idioodi täpsusega. Arvestades Tauno Tuisu käitumist võin järeldada, et uut vormi ei tule nii pea, kui üldse.

Tagumine aeg oleks vormikandjatel sellest aru saada."

PPA teatas eile, et korraldab uue vormiriiete täisteenuse hanke, sest nüüdseks tühistatud hankel osales küll kaks pakkujat, aga pakkumuste hinnad ületasid eelarvet. "Tänaseks selge, et pakutud hinnaga ei ole võimalik lepingut sõlmida, sest sellisel juhul võtaksime riigile mitmeks aastaks kohustusi, millele PPA eelarves täna lisakatteallikaid ei ole," selgitas Tauno Tuisk.