Sellisel tasemel valearvestuste tegemise eest on tänaseks juba vastutuse võtnud logistikabüroo juht ning usalduse kaotuse põhjendusega vallandatud hankejuht, kuid see ei muuda olematuks asjaolu, et 5000 politseinikku ja piirivalvurit peab lubatust vähemalt aasta kauem uut vormi ootama. Lisaks tuleb vormikandjatel tõenäoliselt leppida vähemate esemetega komplektis.

PPA peadirektori asetäitja Tauno Tuisk selgitas, et vormikomplekti enda maksumus kujunes hankes ca kolmandiku kallimaks. "Vormiarenduse ettevalmistuse käigus oli arvestuslikuks vormikomplekti hinnaks ca 800 eurot, kuid pakkumustes kujunes ühe komplekti hinnaks ligikaudu 1200 eurot."

22 miljonit 9,5 miljoni asemel

Tuisk selgitas, et pakutud maksimaalne kogumaksumus 22 miljonit eurot realiseeruks juhul, kui PPA ostaks kõigile vormikandjatele nii sise- kui ka välivormi, kuid seda vajadust ei ole [PPA töötajad peaksid saama kihilise riietuse, st komplekti erinevaid riideesemeid kombineerides saab käia nii suvel kui talvel-toim].

"PPA jätkab juba kujundatud uutele mudelitele tootja ning vormiga seotud teenuste pakkuja otsimisega. Täisteenuse kontseptsiooni üldjoontes ei muudeta, kuid vaadatakse üle ja täpsustatakse hinda kõige enam mõjutavaid lepingutingimused - näiteks nõutavad garantiid, teenusele määratud tähtajad, fikseeritud hinnaperioodi pikkus jms. Samuti vaadatakse üle vormikomplekti kuuluvate esemete hulk," ütles Tuisk.

Juunis kuulutas PPA välja riigihanke vormivarustuse täisteenuse pakkuja leidmiseks. Tegemist oli võistleva dialoogiga hankega, milles 17. juulil esitas osalemise taotluse viis ettevõtet ning 13. novembriks esitas pakkumise kaks firmat. 4. detsembril lükkas PPA mõlemad esitatud pakkumised tagasi ja kuulutas hanke luhtunuks, sest need ületasid oluliselt kavandatud eelarvet.

Kuna tegu on rahvusvahelise hankega, mis vältab kuni kuus kuud ning selle järgneb vormikomplektide tootmise periood, siis lükkub uue vormivarustuse kasutuselevõtt aasta võrra edasi ning jääb 2017. aastasse.