Toetust saavate klastrite tegevusalad on meditsiiniteenustest kuni digitaalehituse ja kaitsetööstuseni välja.

EASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilovi sõnul on selle perioodi programm suunatud ettevõtete turundus- ja arendustegevustele nutika spetsialiseerumise kasvualades.

Juuni alguses avatud esimesse klastrite vooru laekus kokku kolmteist taotlust, millest paremusjärjestuse alusel said rahastuse kümme projekti.

Ühe projekti toetus on maksimaalselt 600 000 eurot. Klastrite programmi eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest esimese taotlusvooru eelarve oli 5 miljonit eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

2014 – 2020 toetatud kümme esimest klastriprojekti:

Connected Health ‒ Eesti tervisevaldkonna ettevõtete globaalse konkurentsivõime suurendamine kasutades tehnoloogiast, ettevõtluskeskkonnast ja koostööst johtuvaid võimalusi.

Taotleja: SA Tallinna Teaduspark TEHNOPOL

Targa linna klaster ‒ Targa linna valdkondi hõlmavate toodete ja teenuste loomine ja arendamine.

Taotleja: MTÜ Smart City Lab

Eesti IKT klaster ‒ nutikate toodete arendaja ja maailmas tunnustatud IKT lahenduste looja.
Taotleja: Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

Liikumistervise innovatsiooni klaster ‒ Meditsiiniteenused (sh biotehnoloogia), e-tervis, IKT ja turism ning sidusvaldkondades tegutsevate ettevõtete uute teadmuspõhiste toodete/teenuste arendamine.

Taotleja: SA Spordimeditsiin

Digitaalehituse klaster ‒ IKT-lahendustele tuginev ehituskeskkond, kus on kesksel kohal koostöö erinevate osapoolte vahel kogu elukaare jooksul - projekteerimisest utiliseerimiseni.

Taotleja: MTÜ Digitaalehitus

Kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klaster ‒ Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuses toodete ja teenuste arendamine/turundamine.

Taotleja: Eesti Kaitsetööstuse Liit

Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster ‒ Eesti puitmajatootjate turuosa suurendamine nii kodu- kui välisturgudel.

Taotleja: Eesti Puitmajaliit

Jätkusuutliku ja energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse klastri (KEN klastri) arendamine ‒ Jätkusuutlik ning energia-ja ressursitõhusus planeerimine, targad ehituslahendused, puidu suurem kasutamine, ehituse digitaliseerimine ja automatiseerimine.

Taotleja: MTÜ Green Building Council

ESTRONICS ‒ Eesti elektroonikatööstuse ettevõtteid koondav ühistegevuse platvorm, eksportimaks kõrge lisandväärtusega tooteid/teenuseid.

Taotleja: Eesti Elektroonikatööstuse Liit

Puidutööstuse konkurentsivõime arendamise klaster ‒ Eesti puidutööstuse sektori maine kujundamine.

Taotleja: Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit