Välisministeerium maksis pressiesindaja Mari-Liis Valteri sõnul sel aastal töötajatele tulemustasu keskmiselt 651 eurot töötaja kohta. See on brutosumma ehk tasu, millelt lähevad maksud maha.

Esmapilgul tundub ministeeeriumite vastustest, et välisminsiteerium on ainuke, kus preemiat makstakse. Tuleb aga arvestada, et uus avaliku teenistuse seadus (ATS) annab võimalusi ametnikele ja teenistujatele erinevate tulemustasude maksmiseks.

Muutuvpalga osakaal võib ATSi järgi ametnikul olla kuni 20% põhipalgast. Osade ministeeriumite esindajad toovad oma vastustes sellise võimaluse välja, kuid konkreetseid summasid ei nimetata. Nii et välisministeeriumi selge ja konkreetne vastus preemiate päringule on tunnustust väärt.

Preemiate päringule konkreetse „ei maksta“ vastavad kaitseministeerium, keskkonnaministeerium, majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, rahandusministeerium ja siseministeerium.
„Sarnaselt varasemate aastatega kaitseministeeriumis mingit jõulu- või aastalõpupidu ei korraldata ning jõulu- ega aastalõpupreemiaid ei maksta,“ vastab kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang.
Otsuste preemiate kohta ei olnud päringu ajaks langetatud maaeluministeeriumis.

Haridus- ja teadusministeeriumi, justiitsministeeriumi, kultuuriministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad mõõnavad erinevaid võimalusi. „Juhtidel on võimalik oma palgaeelarveid hallates maksta kuni 1/3 oma töötajatest tulemustasu, kuid see pole seotud detsembrikuuga,“ märgib haridus- ja teadministeeriumi pressiesindaja Argo Kerb.

Aastalõpu peod paljudel toimuvad

Aastalõpupeod suuremas osas ministeeriumites siiski toimuvad. Tavapärane on töötajate omaosalus 10-15 eurot. Kui suur summa peaole tuleb kulutada, ei ole kõikides ministeeriumites veel täpselt teada.

Maaeluministeeriumis on eelarveks plaanitud 12 000 eurot. Keskkonnaministeeriumis 11 000 eurot.

Vastutust ilmneb, et kõige omanäolise peopaik on valitud keskkonnaministeeriumil – Laagri City Motorsis, esineb Sleepwalkers.

Haridus- ja teadusministeeriumi pidu toimub Tartus Dorpatis, esineb ansambel Onud.
Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi pidu toimub Õpetajate Majas, esinejaks ansambel Debüüt. Lõplikud kulud sõltuvad osalejate arvust.

Rahandusministeeriumi rahvas pidutseb Kultuurikatlas, esinejaks Karl Erik Taukar ning eelarveks on plaanitud 43 eurot inimese kohta.

Siseministeeriumi töötajate pidu toimub Tallinna lauluväljaku klaassaalis, esinejaks ansambel Swingers. Peo kulud ei ole veel selged.

Sotsiaalministeeriumi pidu on Viktoria peokeskuses, esineb ansambel Apelsin.

Välisministeeriumi pidu toimub Massimos. Peo eelarve on 3000 eurot, millele lisandub töötajate omaosalus 10 eurot.

Aastalõpupeota aetakse läbi justiitsministeeriumis ja kaitseministeeriumis. Kultuuriministeeriumis on kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompuse kinnitusel traditsioon tähistada jõule mõnes oma haldusala asutuses, sel aastal võetakse jõulueinet Eesti Kunstimuuseumis.

Hea lugeja, anna Ärilehele teada, kas sinu töökohas peetakse tänavu jõulupidu ning makstakse preemiat?

Ühtlasi huvitab meid, kas meie lugejatele teadaolevalt on mõnes riigiasutuses või omavalitsustes preemiad või kulutused jõulupeole põhjendamatult suured?

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid