Jõulupeo kulud piirduvad asutuse kommunikatsioonispetsialisti Martin Meiterni sõnul mõnetuhande euroga. Pidu toimub jazziklubis Philly Joe's.

„Tulemustasu makstakse viiele töötajale 50 kuni 100% ulatuses kuupalga määrast," ütles Meitern.

Ärileht kirjutas hiljuti, et arengufondi tegevuskulud on märkimisväärsed, nendeks on riigieelarvest sel aastal ette nähtud miljon eurot aastas, järgmiseks aastaks üle 700 000 euro.

Suurima osa sellest moodustavad palgad: 25 töötajaga fondi tööjõukulud on viimase üheksa kuuga söönud 800 000 eurot, juhatuse esimehe kohusetäitja Pirko Konsa tasu on sealjuures 4000 eurot kuus.

Eelmine aasta oli fondis 24 töötajat keskmise brutopalgaga 1963 eurot. Arengufondi töötajate praegune keskmine brutopalk on 2062 eurot.

Eesti tööandjate keskliit tegid hiljuti minister Liisa Oviirile ettepaneku liita ettevõtetele erinevaid teenuseid ja toetusi pakkuvad riigile kuuluvad asutused (nagu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KredEx, PRIA, Arengufond, KIK) ning tuua loodava organisatsiooni vastutusalasse ka need ettevõtete ja ettevõtlikkusega seotud meetmed ja tegevused (nt ettevõtlusõpe, ettevõtlusteadlikkus jm), mis täna toimivad läbi ministeeriumite, ülikoolide vm asutuste.

Arengufond on riigikogule alluv avalik-õiguslik asutus, mille eesmärgiks on kaasa aidata Eesti majanduse arengule. Selleks investeerivad nad uuenduslikesse Eesti ettevõtetesse ja aitavad kaasa sellele, et niisuguseid ettevõtteid tekiks.