AS Teede Tehnokeskuse nõukogu liikmeteks määras minister Erko Vallbaumi ja Tõnis Kõivu. Tõnis Kõivu varasem töökogemus RK Riigieelarve kontrolli komisjoni liikmena ning õiguslik akadeemiline taust on andnud kogemuse, mida kasutada AS-is Teede Tehnokeskus. Lisaks on ta pikalt olnud RMK auditikomitee esimees. Erko Vallbaum on hästi kursis maanteetranspordi ja logistikasektoriga. Ta on transpordiettevõtte AS Lajos juhataja. Minister kutsus nõukogu liikmete kohalt tagasi Aare Heinvee ja Lauri Laatsi.

AS-i Eesti Loots nõukogu liikmeks nimetas majandusminister Georg Linkovi. Linkov on juhtinud Kärdla linna ning Hiiu valda, samuti on ta tegelenud mitmete omavalitsuse asutatud äriühingute, sihtasutuste ja MTÜ-de juhtimisega. Minister kutsus nõukogu liikme kohalt tagasi Alar Tammingu.

AS-i Eesti Post nõukogu liikmeks nimetas minister Veiko Tišleri. Tišler on pikaaegse kogemusega ettevõtja, varasemalt olnud mh AS Tallinna Sadama nõukogu liige. Nõukogu liikme kohalt kutsuti tagasi Mailis Alt.

Lennuliiklusteeninduse AS-i nõukogu liikmeks määras majandusminister Margo Klaasimägi. Klaasmägi on pikaaegse kogemusega ettevõtja, metsa kasvatamisega tegeleva Eesti kapitalil põhineva ettevõtte OÜ Artiston juhatuse esimees, ta on olnud ka mitmete teiste äriühingute juhatuse või nõukogu liige. Minister kutsus nõukogu liikme kohalt tagasi Jaan Tamme.

Elering AS-i nõukogu liikmeks määras minister Priit Alamäe. Alamäe on infotehnoloogia alal tegutsev ettevõtja ja rahvusvahelise tarkvaraarendusettevõtte Nortal AS-i juhatuse esimees. Nõukogu liikme kohalt kutsus minister tagasi Heiki Tammoja.

AS-i Saarte Liinid nõukogus pikendati Tarmo Männi volitusi. Tarmo Mänd on olnud Saarte Liinide nõukogus 2010. aastast, ning on kursis ettevõtte strateegia ja arengutega. Endise, Lääne, Saare ja Hiiu ringkonnast valitud Riigikogu ja Riigikogu rahanduskomisjoni liikmena ning täna Käina volikogu liikmena, on ta kursis saarte elanike ootustega ettevõttele.